گزارش کامل رادیو نماشوم از کارگاه آموزشی تربیتی خانم آزاده طباطبایی درباره والدین و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان – Project 808; DASTUR

***

Project 808-3-1

کارگاه آموزشی و تربیتی “والدین و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان” – آزاده طباطبائی 


***

 هفته گذشته خانم آزاده طباطبایی که با نزدیک به سه دهه تجربه کاری در ایران و کانادا در زمره پرسابقه ترین و پرکارترین روان درمانگران فارسی زبانِ حال حاضر در شهر اُتاوا (پایتخت کانادا) می باشند، با پشتیبانی اجرایی آقای مهدی فلاحی، موسس، کارگردان و مجری رادیو نماشوم در اتاوا، کارگاهی تربیتی آموزشی برای والدین فارسی زبان در این شهر برگزار نمودند

نظر به اهمیت محتوای ارائه شده برای همه خانواده ها و والدینِ دارای فرزندان خردسال تا نوجوان، و همچنین با توجه به کمبود منابع آموزشی تربیتی در این زمینه به زبان فارسی در خارج از کشور، وبسایت کلمبیران کانادا این محتوا را با اجازه رسمی و در ادامه همکاری معنوی فیمابین با سروران ارجمند فوق، در پروژه مرکز دستور(دانستنیهای سلامت تن و روان)  منتشر کرده و این پُست را در سطح وسیع تری، در گروههای مختلف شبکه های مجازی مورد استفاده ایرانیان و فارسی زبانان مهاجر بازنشر می نماید

خاطرنشان می گردد بنابر توصیه حرفه ای برگزارکنندگان این کارگاه، مطالب و محتوای مطروحه در فایل چندرسانه ای زیر مناسب کودکان و نوجوانان زیرِ هجده سال نیست و لذا به والدین عزیز توصیه می گردد آن را در غیاب فرزندان زیرِ سن مذکور استفاده نمایند


© Mehdi Fallahi


More content from Azadeh

محتوای آموزشی بیشتر از خانم آزاده طباطبایی


About Project 808; DASTUR Health Info Centre

À propos du projet 808; Centre d’information santé; DASTUR

15-oct-dastur

Sobre proyecto 808; Centro de información de salud; DASTUR

درباره مرکز مجازی دستور، دانستنیهای سلامت تن و روان


About Radio Namashoum

À propos de Radio Namashoum

Acerca de Radio Namashoum

درباره رادیو نماشوم


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


HOMEL’ACCUEILINICIOصفحه نخست

SITE MAPنقشه سایت


 

You may also like...