سالِ گُذَشته؛ هَمین ماه – Last Year; This Month (Oct. 2017) – Año Pasado; Este Mes (Oct. 2017) – Année Dernière; Ce Mois-Ci!

***

A look at COLOMBIRAN; a year ago!

Un regard sur COLOMBIRAN; il y a un an!

¡Un vistazo a COLOMBIRAN; hace un año!

نگاهی به کلمبیران؛ یک سال پیش


Total posts:14 posts 
(last month 18 posts
*
Total post views:23,500 views
 (last month 32,915 views)
*
Average views per post:1679
 (last month 1829)

Highest post view of the month: 5426

پربازدیدترین پُست ماه

 (last month, September: 6155)

***

2nd highest post view of the month: 2481

دومین پُست پُربازدید ماه

 (last month, September: 5135)

***

3rd highest post view of the month: 2404

سومین پُست پُربازدید ماه

 (last month, September: 3202)

***

4th highest post view of the month: 2188

چهارمین پُست پُربازدید ماه

 (last month, September: 2127)


Today, at the end of October 10 (10/10/2018)

Total View & Today’s View rate for Home Page

Last Month: 89,006/571

Homepage View Over Last 30 Days: 2367

Last Month: 2922


October 1, 2017

1980 views by end of 10/10/2018


October 2, 2017

1902 views by end of 10/10/2018


October 3, 2017

835 views by end of 10/10/2018


October 4, 2017

2404 views by end of 10/10/2018


October 6, 2017

1500 views by end of 10/10/2018


October 10, 2017

446 views by end of 10/10/2018


October 12, 2017

2188 views by end of 10/10/2018


October 15, 2017

966 views by end of 10/10/2018


October 16, 2017

2171 views by end of 10/10/2018


October 18, 2017

500 views by end of 10/10/2018


October 21, 2017

280 views by end of 10/10/2018


October 25, 2017

421 views by end of 10/10/2018


October 29, 2017

5426 views by end of 10/10/2018


October 31, 2017

2481 views by end of 10/10/2018Click below to enjoy even more old posts. 
Their contents are never too old!

Cliquez ci-dessous pour profiter encore plus de vieux messages.
Leurs contenus ne sont jamais trop vieux!

Haga clic arriba para disfrutar aún más publicaciones anteriores.
¡Sus contenidos nunca son demasiado viejos!

روی تصویر بالا کلیک  کنید تا از پُست های قبلی بیشتری لذت ببرید
مطالب و محتوای آنها هیچ وقت کُهنه و قدیمی نیستند


TOP CONTRIBUTORS  

همکارانِ پُربازدیدترین پُستها

***

OCTOBER 2018

Click to see the original post in Facebook and/or leave a comment – برای دیدن پُست در فیسبوک و یا ارائه بازخورد و نظر در کامنت پُست، روی تصویر کلیک کنید

***

SEPTEMBER 2018

Click to see the original post in Facebook and/or leave a comment – برای دیدن پُست در فیسبوک و یا ارائه بازخورد و نظر در کامنت پُست، روی تصویر کلیک کنید


فرصت تبلیغات رایگان در این پُست ماهانه

کلمبیران در نظر دارد در پست های ماهانه فوق که در وبسایت و نیز سوشیال مدیا منتشر می کند، امکان معرفی و تبلیغ شدن موسسات یا شرکت ها یا کسب و کارهایی را فراهم آورد که مایل باشند به رسم تقدیر و تشویق برندگان چهار پُست پربازدید هر ماه، جایزه یا هدیه (معنوی یا مادی) متناسبی برای هریک یا دست کم یکی از ایشان در نظر گیرند. این گونه افراد یا کسب و کارها در همان پُست های رسمی ماهانه به عنوان اسپانسر جوایز آن ماه در هر چهار زبان وبسایت رسمی کلمبیران معرفی و تبلیغ شده و پُست منتشر شده در وبسایت، به طور رایگان در گروههای مختلف شبکه های اجتماعی (ایرانی و غیر ایرانی) نیز بازنشر می گردد. برای کسب جزئیات میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید

COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...