500+600: Is It Really Difficult To Talk Spanish!? – Qué Difícil Es Hablar el Español! – Espagnol; Facile ou Difficile!? – آیا زبان اسپانیایی واقعا زبان دشواری است!؟


If it was difficult, they could not sing this song like this!

Si c’était difficile, ils ne pouvaient pas chanter cette chanson comme ça!

¡Si era difícil, no podían cantar esta canción así!

اگر دشوار بود، اینها نمیتوانستند این آهنگ را اینطوری بخوانندAppreciation

Appréciation

Apreciación

قدردانی 

 

Thanks to our associate, Laura Tatiana Ortiz, who recommended this linguistic masterpiece to our Language Centre, Projects 500+600s and helped with interpreting it for us 🙂 
 
Merci à notre associé, Laura Tatiana Ortiz, qui a recommandé ce chef-d'œuvre linguistique à notre Centre de Langue, Projets 500+600s et nous a aidé à l'interpréter pour nous!! 🙂 

Gracias a nuestra asociada, Laura Tatiana Ortiz, quien recomienda esta obra maestra lingüística a nuestro Centro de Idiomas, Proyectos 500+600s y ayudó con la interpretación para nosotros! 🙂 

با سپاس از همکار داوطلبمان، خانم لورا تاتیانا اورتیس، که این شاهکار هنری زبان شناسانه را به مرکز زبان کلمبیران، پروژه های سری600+500، معرفی و بخاطر تسلط بر واژه های کمتر متعارف اسپانیایی بخصوص از کشور مادری (کلمبیا) در تفسیر و کمک به فهم فارسی متن ترانه به ما کمک نمود

PROJECT 500 + 600

Language Practice with Song + Music Video

Pratique de la Langue avec Chanson + Vidéo Musique 

 Práctica del Idioma coCanción + Vídeo de Música

  تمرین زبان  با  ترانه + نماهنگ 


To learn about philosophy of this project, check its 1st post 
Pour en savoir sur la raison-d'être de ce projet, vérifiez son 1er épisode

Para saber más sobre la razón de este proyecto comprueba su primer episodio
برای دانستن دلیل و فلسفه انتشار این پروژه به اولین پست آن رجوع کنید

PROJECT PART 600 


FIVE COMMON VERBS –  پنج فعل عمومی

HablarParlerTo Talkحَرف زَدَن

Hablar ==> اَبلَر *

حَرف زَدَن ==> harf zadan

EntenderComprendreTo Understandفَهمیدَن

Entender ==> اِنتِندِر

فَهمیدَن ==> fahmidan

DecirDireTo Tellگُفتَن

Decir ==> دِسیر

گُفتَن ==> goftan

MirarRegarderTo Look نگاه کردن

Mirar ==> میرار

نگاه کردَن ==> negaah kardan **

Estudiar – ÉtudierTo Studyمُطالِعه کردن

Estudiar ==> اِستودیار

مُطالِعه کردَن ==> motaale`e kardan **

* حرف اچ در اسپانیایی هیچ صدایی ندارد

** aa sounds like  U in Umbrella


FIVE NOUNS – پنج اسم عام

El país – Le pays –  Country – کِشوَر

La escuela secundariaL’école secondaire – Secondary School – دَبیرِستان

El viajeLe voyage – Trip – سَفَر

La ciudad La villeCity – شَهر

Los alimentos Les aliments– The Foods – غَذاها


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


PROJECT PART 500


Copyright Disclaimer 
And Acknowledgement

All Intellectual Materials Are Used for Educative and Fair Use Only with Reference Linkage.

All Rights and credits, including Music, Logo, Photos, Lyrics and Translation belong to Intentalo Carito  Official Website or its Social Media pages or Channels unless otherwise stated

www.IntentaloCarito.com


ca50.25

How Difficult Is To Talk Spanish!

Juan Andrés Ospina and Nicolás Ospina, brothers and musicians by profession, are two of the most active artists in Bogota, the Colombian capital!  They have traveled to different countries such as Argentina, Switzerland, Spain and the United States, to perform artistic projects featuring pianists, composers, and producers.

Their famous song “How difficult it is to speak Spanish”, which currently has close to 10,000,000 hits on their official Youtube channel, has become a phenomenon in social networks across the world and has attracted the attention of important international media and festivals.

They write clever lyrics for their songs, which is written around everyday themes loaded with a refined sense of humor. Combined on stage with a display of instrumental and vocal skills including piano, guitar, and voice effects of other instruments, their band “Inténtalo Carito”  has become one of the most interesting humorous projects of the current artistic landscape in Colombia and the entire hispanic world.

 

Clip with English Subtitle

© Inténtalo Carito YouTube


From Inténtalo Carito’s Instagram page


Qu’il est difficile de parler espagnol!

Juan Andrés Ospina et Nicolás Ospina, frères et musiciens de métier, sont deux des artistes les plus actifs à Bogota, la capitale colombienne! Ils ont voyagé dans différents pays comme l’Argentine, la Suisse, l’Espagne et les États-Unis, pour réaliser des projets artistiques mettant en vedette des pianistes, des compositeurs et des producteurs.

Leur chanson célèbre “Qu’il est difficile de parler espagnol”, qui a actuellement près de 10 000 000 de vues sur leur chaîne officielle Youtube, est devenu un phénomène dans les réseaux sociaux à travers le monde et a attiré l’attention des médias et des festivals internationaux.

Ils écrivent des paroles intelligentes pour leurs chansons, qui sont écrites autour de thèmes de la vie quotidienne, chargés d’un sens de l’humour raffiné. Combinés sur scène avec une démonstration de compétences instrumentales et vocales, y compris les effets de piano, de guitare et de voix d’autres instruments, leur groupe “Inténtalo Carito” est devenu l’un des projets humoristiques les plus intéressants du paysage artistique actuel en Colombie et dans l’ensemble du monde hispanique.

 

Clip Original 

© Inténtalo Carito YouTube


Click on image to follow their Facebook page!


co50.25

Qué difícil es hablar el español!

Juan Andrés Ospina y Nicolás Ospina, hermanos y músicos de profesión, son dos de los artistas más prolíficos y activos de la capital colombiana. Se mueven entre distintos países como Argentina, Suiza, España y Estados Unidos con proyectos como pianistas, compositores, arreglistas y productores.

Su canción “Qué difícil es hablar el español”, que actualmente tiene más de 9,000,000 de visitas en su canal de youtube, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales y ha atraído la atención de importantes medios de comunicación y festivales internacionales.

Sus ingeniosas letras, escritas en torno a temas cotidianos y cargadas de un refinado sentido del humor, se combinan en el escenario con un despliegue de habilidades instrumentales y vocales en las que incluyen canciones con piano, guitarra, maracas llaneras, efectos de voz y otros, haciendo de ‘Inténtalo Carito’ uno de los proyectos humorísticos más interesantes de la escena artística actual.

 

Clip con subtítulos en español

© Inténtalo Carito YouTube


Watch another funny clip: Where do we come from!

Regardez un autre clip drôle: D’où venons-nous!

Vea otro divertido clip: ¿De dónde venimos!

یک نماهنگ کلمبیایی جالب دیگر: از کجا آمده ایم


Click on image to follow them on Instagram!


Watch another funny clip: Spanish Accents!

Regardez un autre clip drôle: Accents espagnols!

Vea otro divertido clip: Acentos español!

یک ویدیوی جالب دیگر ببینید: لهجه های اسپانیایی


ir50.25png

چقدر اسپانیایی حرف زدن مشکل است

هوآن (خوآن) آندِرِز اُسپینا و نیکولاس اُسپینا، دو برادر و نوازنده حرفه ای، از جمله فعال ترین هنرمندان حرفه خوانندگی و نوازندگی در بوگوتا، پایتخت کلمبیا می باشند. آنها با سفر به کشورهای مختلف مانند آرژانتین، سوئیس، اسپانیا و ایالات متحده، پروژه های هنری زیادی را در مقام پیانیست، آهنگساز، تولید کننده، و اجرا کننده، خلق کرده اند

آهنگ معروف و طنزآمیز آنها با نام “چقدر دشوار است به اسپانیایی حرف زدن”، که در حال حاضر نزدیک به ده میلیون بار در کانال رسمی یوتیوب آنها بازدید گردیده، اکنون به عنوان پدیده هنری زبان اسپانیایی در شبکه های اجتماعی در سراسر جهان شناخته شده و توجه رسانه ها و جشنواره های هنری بین المللی را به خود جلب کرده است

 این زوج هنری اشعار هوشمندانه ای برای آهنگ هایشان انتخاب می کنند که درباره موضوعات زندگی روزمره نوشته شده است و البته حتما  اشعارشان باید با حس شوخ طبعی نیز پر شده باشد. بکارگیری هنرمندانه از طنز  در کنار خلاقیت در ایجاد جلوه های صوتی و موسیقایی مختلف با استفاده از دهان و دست و پا، در کنار نواختن سازهای اصلی از جمله پیانو و گیتار، باعث گردیده تا گروه هنری دونفری این دو برادر به یکی از جالب ترین پروژه های هنری طنزآمیز در دنیای هنر نوازندگی و خوانندگی  در کلمبیا و سراسر جهان هیسپانیک (اسپانیایی زبان) تبدیل شود


Intento Fallido!- اجرای فضای آزاد ولی ناموفق بخاطر خروس بی محل - Failed Attempt

*****

Yo viajé por distintos países
Conocí las más lindas mujeres
Yo probé deliciosa comida
Yo bailé ritmos muy diferentes

من به کشورهای مختلف سفر رفته ام 
و با زیبا ترین زنان ملاقات کرده ام 
 غذاهای خوشمزه را امتحان کرده ام
و ریتمهای کاملا مختلف را رقصیده ام

Desde México fui a Patagonia
Y en España unos años viví
Me esforcé por hablar el idioma
Pero yo nunca lo conseguí

از مکزیک به (شهر) پاتاگونیا رفته ام 
و در اسپانیا چند سالی زندگی کرده ام 
برای صحبت کردن زبانشان سخت تلاش کرده ام 
اما هرگز آن را فرا نگرفته ام

Qué difícil es hablar el español
Porque todo lo que dices tiene otra definición
Qué difícil entender el español,
Si lo aprendes no te muevas de región
Qué difícil es hablar el español
Porque todo lo que dices tiene otra definición
Qué difícil entender el español,
Yo ya me doy por vencido para mi país me voy

چقدر دشوار است به اسپانیایی صحبت کردن
چونکه هر چیزی که بگویی معنی دیگری می دهد 
چقدر دشوار است اسپانیایی را درک کردن
اگر(در جایی)  یادش گرفتی، دیگر از آن منطقه تکان نخور 
چقدر دشوار است به اسپانیایی صحبت کردن
چونکه هر چیزی که بگویی معنی دیگری می دهد
چقدر دشوار است اسپانیایی را درک کردن
من که دیگر وا دادم تا به کشورم برگردم، الان راه می اُفتم

Yo estudiaba el castellano cuando hacia la secundaria
De excursión de promociones fuimos a las islas canarias
En el viaje comprendí que de español no sabía nada
Y decidí estudiar filología hispana en Salamanca
Terminada la carrera yo viajé a ciudad de México
Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico
Muy pronto vi que con el español tenía una traba
Y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara
Cuatro meses en Bolivia, un posgrado en costa rica
Y unos cursos de lectura con un profesor de cuba
Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tu ya lo ves,
Este idioma no se entiende ni al derecho ni al revés

دبیرستان که بودم زبان اسپانیایی می خواندم 
و برای سفر فارغ التحصیلی به جزایر قناری (اسپانیا) رفتم
در این سفر متوجه شدم که در زبان اسپانیایی از مُخ تعطیلم 
و تصمیم گرفتم در (شهرِاسپانیایی) سالامانکا درس واژه شناسی اسپانیایی بخوانم 
درس و کلاس که تمام شد، به شهر مکزیکوسیتی سفر کردم
ولی آنجا حس کردم در فرهنگ لُغَت باز به غنی سازی نیاز دارم
به زودی دوزاری ام افتاد که با اسپانیایی ظاهرا مشکل دارم
برای همین تصمیم گرفتم در(شهر مکزیکی) گوآدالاهارا یک سه سالی دیگر درس بخوانم
 چهار ماه هم در بولیوی ماندم، و یک فوق لیسانس هم در کاستاریکا گرفتم
یک سری دوره ادبیات هم با یک پروفسور کوبایی گذراندم
چقدر درس خواندم و چقدر جان کندم و آخرش هم که خودت می بینی
در این زبانِ بی سر و ته، دست راست و چپ خودم را هم نمی فهمم 

Qué difícil es hablar el español
Porque todo lo que dices tiene otra definición
Qué difícil entender el español,
Yo ya me doy por vencido para mi país me voy

چقدر دشوار است به اسپانیایی صحبت کردن
چونکه هر چیزی که بگویی معنی دیگری می دهد
چقدر دشوار است اسپانیایی را درک کردن
من که دیگر وا دادم تا به کشورم برگردم، الان راه می اُفتم

 

رقص با ریتم پورو در کلمبیاEl Porro; un ritmo típico de la costa caribe colombiana 

***

اما پوروی واقعی چیز دیگری است! مخصوصا اگر بگویی خوشت هم می آید

En Venezuela compre con mi plata una camisa de pana
Y mis amigos me decían ese es mi pana ese es mi pana
Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta
Pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta
Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que esta la chucha
En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha
Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo
El diccionario define al chivo como una cabra con barbuchas

شهرِ دورافتاده یا ناکجاآباد!، شاید  همانجایی که در فرهنگ ما می گوییم جاییکه عرب نی انداخت!؟

***

بالاخره نام این بُز در زبان های اسپانیایی  چیوو است یا چوچا!؟

 

در ونزوئلا با پولم یک پیراهن مخمل راه راه (پانا) خریدم  
ولی دوستانم مرتب می گفتند اون دوستِ (پانای) منه! اون دوستِ منه  
در کلمبیا “پورو”(حشیش) اسمِ یک ریتم شاد است که با رقص می خوانند
اما وقتی می گفتم من خیلی از پورو خوشم میاد، همه مرا چپ چپ نگاه می کردند
اهالی شیلی به هرجایی که (مانند شهر چوچا) دوردست و ناکجا آباد است می گویند که آن جا “چوچا” است 
ولی در کلمبیا به بوی گندِ زیر بغل “چوچا” می گویند
در همین حال در اروگوئه  به همین بوی گند “چیوو” می گویند
ولی فرهنگ لغت را که نگاه می کنی چیوو را یک بُزِ کوهی ریش دار می نامد   

Y cambiando una vocal la palabra queda chucho Y chucho es un perro en Salvador y Guatemala
Y en honduras es tacaño
Y a Jesús le dicen chucho
¡Con tantas definiciones como se usa esa puta palabra!
Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel
Chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil

ویک حرف صدادار را تغییر دهی، این کلمه از چوچا به چوچُ تبدیل می شود و چوچ ُ در السالوادور و گواتمالا نام یک سگ است 
و در هندوراس  چوچُ به معنی آدمِ بخیل است
ولی  معمولا به هرکس که نامش هِسوس (عیسی) است، چوچُ می گویند 
با این همه معنی مختلف، این کلمه عوضی را چطوری باید بکار برد!؟ 
 در آرژانتین چوچُ به معنی سرما است، و در شیلی چوچُ  به معنای زندان 
 و در مکزیک اگر کسی باشد با نعمتِ داشتنِ هوش و ذکاوت زیاد، آن شخص چوچُ است 

El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron al chucho, el chucho era frío lo agarro chucho,
“Qué chucho” decía “extraño a mi chucho”

چوچُ (سگِ) چوچُ (عیسی)، یک چوچُ (سگِ) پر سر و صدا بود و به خاطر اتهام چوچُ بودن (فریبکاری)، چوچُ (عیسی) را به چوچُ (زندان) انداختند. اما چوچُ (زندان) سرد بود و عیسی را چوچُ (سرما)  فرا گرفت و گفت: “عجب چوچُ ای (سرمایی!)” من دلم برای چوچُ اَم (سگم) تنگ شده

Qué difícil es hablar el español
Porque todo lo que dices tiene otra definición
Qué difícil entender el español,
Yo ya me doy por vencido para mi país me voy

چقدر دشوار است به اسپانیایی صحبت کردن
چونکه هر چیزی که بگویی معنی دیگری می دهد
چقدر دشوار است اسپانیایی را درک کردن
من که دیگر وا دادم تا به کشورم برگردم، الان راه می اُفتم

Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero fríjol es poroto y habichuela al mismo tiempo! y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa de algo estaba seguro: Que “Strawbery” es una fresa!  Y qué sorpresa cuando en México ami me dijeron
“fresa” por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa.

 

آقای توت فرنگی بقول مکزیکی ها یا همان خرپولِ خودمان – flstrawberryfestival.com

 

بعد  شروع کردم به آموختن نام غذاها، اما (پی بردم) که در آنِ واحد، لوبیا سبز (فریهول) با اسامی “پُروتو” و “اَبیچواِلا” نیز نامیده می شود! با این وجود، گرچه با چیزهایی که سرِ میزِ غذا می خوردم کاملا گیج شده بودم، ولی از یک چیز کاملا مطمئن بودم: و آن اینکه “توت فرنگی” یک نوع “شاه توت” است! ولی چقدر سورپرایز شدم (غافلگیر شدم)  وقتی که در مکزیک  بخاطر داشتن لباس های مارک “آرمانی” و سفارش دادن شرابِ خوب بر سرِ میزِ غذا،  به من لقب “توت فرنگی”  (بچه پول دار) دادند

 

هموطن! جنس آرمانی بپوش! لا اقل اسمش که ایرانی می ماند

 

Con la misma ropa me dijeron “cheto” en Argentina
Cheto es fresa, yo pensé, y pregunté en mercado en la esquina,
“¿Aquí están buenas las chetas?”
Y la cajera se enojó, “ándate a la re P*** que te remil parió!”
Y “fresas parce”, me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla.
Hermanito! no sea bruto y apúntese en la mano: En Buenos Aires a la fresa le dicen “frutilla!”
Ya yo me cansé de pasar por idiota, digo lo que a mi me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si “ni jota” no se entiende pues pregunte en bogotá. Yo me rindo, me abro, me voy pa’ Canadá!

در آرژانتین (اما) با همان لباس و تیپ (بچه پولداری) مرا “چه تُ” صدا می کردند 
پس من هم فکر کردم “چه تُ” (مثل مکزیک) همان توت فرنگی است، و از فروشنده کنار گذر سوال کردم
“آیا اینجا “چه تاها” (توت فرنگی ها) خوب هستند؟”
ولی صندوقدار عصبانی شد و سَرَم فریاد کشید: پدر سوخته فلان فلان شده، بزن بچاک گورتو از اینجا گُم کن  
و یک مرد کلمبیایی وقتی که دید من گیج و حیران روی صندلی زانوی غم بغل گرفتم ، به من گفت: “توت فرنگی (می خواهی)؟! آروم (باش)!”  و ادامه داد
 داداش! هول نکن و کفِ دستت بنویس (تا یادت نره): در بوئنوس آیرس (آرژانتین)، به توت فرنگی “فروتیجا” می گویند
ولی من دیگر از اینکه با من مثل یک احمق رفتار کنند خسته شدم. من فقط همان چیزهایی را می گویم که به من یاد داده اند، ولی هر چه که می گویم کسی یک ذره هم سر در نمی آورد.  و اگر معنی (اصطلاح) ” یک ذره سر در نیاوردن” را  نمی فهمید، می توانید از مردم در بوگوتا (پایتخت کلمبیا) بپرسید!  من دیگه از این وضع بُریدم! تسلیمم! پا میشم (برای مهاجرت) می رَم کانادا!؟ 

Un “pastel” es un “ponqué”
Y un “ponqué” es una “torta”,
Y una “torta” el puñetazo
Que me dio una española en la boca!

 به کِیک یک جا “پَستِل” می گویند و یک جا “پونکه می گویند
و همان کیک، (پونکه) جای دیگر “تورتا” نام دارد
ولی “تورتا” ضمنا یک مُشت محکم بود
که یکبار یک دختر اسپانیایی در دهان من زد 

Ella se veía muy linda caminando por la playa
Yo quería decirle algún piropo para conquistarla
Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió
Se volteó, me gritó, me escupió y me cacheteó
“capullo” yo le dije porque estaba muy bonita
Y si “capullo” es un insulto
¿¿¿Quién me explica la maldita cancioncita???

غنچه دردِسر ساز ! آهنگی بسیار معروف در اسپانیایی لاتین ولی مترادف “احمق” در اسپانیایی اسپانیا

 

او دختر خوشگلی بود که داشت کنار ساحل دریا طنازی می کرد 
من هم فقط می خواستم برای جلب توجهش یک تعریف و تمجیدی به او بگویم 
من به نزدیکش رفتم و اولین چیزی که به ذهنم رسید را به او گفتم 
او برگشت، سَرَم فریاد کشید، به صورتم تُف کرد، و یک سیلی درِ گوشم زد
من به او گفتم “غُنچه” (ضمنا به معنای احمق در اسپانیا)، چون که او واقعا خیلی زیبا بود
ولی اگر واقعا “غُنچه” (در اسپانیا) یک توهین است
پس چه کسی برای من معنی این شعر لعنتی (معروف لاتین) را توضیح می دهد؟؟؟

“lindo capullo de alelí, si tu supieras mi dolor,
Correspondieras a mi amor y calmaras mi sufri” 
sufrimiento es lo que yo tengo!
Y por más que yo lo intento, yo a tí nunca te comprendo
Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender,
Y la plata de mis clases no quisieron devolver…

ای گُلِ تازه غنچه، اگر تو دردِ مرا می دانستی 
  آن وقت تو هم عشق مرا پاسخ می دادی و درد و رنج مرا آرام می کردی 
درد و رنج، آن چیزی است که من دارم
و هر چقدرهم من  بیشتر سعی می کنم، هیچ وقت  نمی توانم منظور خودم را برسانم 
دیگر نمی دانم چه کاری مانده که باید انجام دهم تا بتوانم منظورم را درست بفهمانم 
و بدتر اینکه آن همه پولی که به کلاسهایم دادم را نمی خواهند به من بر گردانند   

Qué difícil es hablar el español
Porque todo lo que dices tiene otra definición
Qué difícil entender el español,
Yo ya me doy por vencido para mi planeta me voy

چقدر دشوار است به اسپانیایی صحبت کردن
چونکه هر چیزی که بگویی معنی دیگری می دهد
چقدر دشوار است اسپانیایی را درک کردن
من که دیگر وا دادم تا به سیاره ام، الان راه می اُفتم

زومُ  و در اصل با تلفظ سوومُ در اسپانیا

 

En España al líquido que suelta la carne la gente le dice “jugo”
Por otro lado en España al jugo de frutas la gente le dice “zumo”
Me dijeron también que el “sumo pontífice” manda en la religión
Y yo siempre creí que un “sumo” era un gordo en tanga peleando en Japón!

در اسپانیا مردم به مایعی که از گوشتِ پخته در می آید آب ِ گوشت (هوگُ) می گویند 
از طرف دیگر، باز هم در اسپانیا مردم به آب میوه یا آبی که از میوه بیرون می آید، “سوومُ” می گویند
همچنین به من گفتند که “اُسقف اعظم” (با تلفظ سوومُ پونتیفیسه، اشاره به پاپ) کسی است که دین (کاتولیک) را رهبری می کند
و من را باش که همیشه فکر می کردم یک “سوومُ”  مردِ چاق و خیکی است که با لباسِ زیر در ژاپن در حال جنگ وعصیانگری است 

 

و اما سوومُ در ژاپن

 

Conocí a una Andaluza se llamaba “Concepción”
Su marido le decía “Concha de mi corazón”
“vámonos para Argentina” le dije en una ocasión
“yo lo siento, pero si me dices “concha”, creo que allá mejor no voy”
“pero concha ¿que te pasa? Si es un muy lindo país
Hay incluso el que compara Buenos Aires con París”

 زنی آندولوسی (شهر مهم در اسپانیا) را می شناختم که نامش “کُنسِپسیون” بود 
طبیعتا شوهرش او را با نام خانگی “کُنچا” صدا می زد 
تا اینکه  در موقعیتی به او گفتم کُنچا بیا با هم به آرژانتین برویم
 ولی جوابش این بود که متاسفم، ولی اگر می خواهی مرا آنجا “کُنچا” صدا بزنی، فکر می کنم که بهتره من نیام
بهش گفتم، ای بابا، کُنچا، آخه چرا؟ آرژانتین که کشور به این قشنگی است!؟
حتی افرادی هستند که می گویند بوئنوس آیرس قابل مقایسه  با پاریس است

“De mi apodo allá se burlan de la forma más mugrienta
Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta”

آنجا مرا بخاطر اسم کُنچا (به معنای واژن در آرژانتین) به زشت ترین وضعی مسخره می کنند
همیشه آدم های منحرف جنسی هم هستند که با اسمم هیجان زده می شوند و داغ می کنند 

Y con tantos anglicismos todo es más complicado
Si traduces textualmente no tiene significado:
“I will call you back” te diría cualquier gringo
“Yo te llamo pa` trá” te dicen en Puerto Rico!

و تازه با این همه اصطلاحات انگلیسی همه چیز پیچیده ترهم می شود
اگر عبارات را لغت به لغت معنی کنید هیچ چیز معنی نمی دهند
هر خارجی (در انگلیسی) به تو می گوید (من تماس شما را به عقب بر می گردانم)، یعنی بهت زنگ می زنم 
و در پورتوریکو می گویند من بعدا با تو عقبکی تماس می گیرم 

Ojos es “eyes” (ice) y “eyes” es “hielo” (yellow), “yellow” el color de la “yema del huevo”!  Oso es “bear” (ver) y “ver” es “see” (si), “Si” es la nota que en ingles es “B“ (bee/ be) y aparte “bee” es una “abeja” y también es ser “sir” y “Sir Michael” le decía mi profe de ingles!

چشم در اسپانیایی می شود “اُهُس” و در انگلیسی می شود “آیز” که در اسپانیایی تلفظ  می شود “آیس” و “آیس” در انگلیسی به معنای “یخ” است که به یخ در اسپانیایی “یلو” می گویند و “یلو” در انگلیسی معنی “زرد” می دهد و زرد، رنگِ زرده تخم مرغ است! خرس (در انگلیسی) “بِر” تلفظ می شود که در اسپانیایی با این تلفظ به معنی “دیدن” است. اما در انگلیسی “دیدن” با صدای “سی” تلفظ می شود و “سی” در اسپانیایی یعنی “بله” ولی در انگلیسی نام نُت موسیقی بعد از نُت “بی” است، اما “بی” در زبان انگلیسی یعنی زنبورعسل،  و البته  نام یک فعل مهم به معنای “بودن” است ولی این فعل با تلفظ “بی” در انگلیسی، در زبان اسپانیایی بصورت “سِر” تلفظ می شود و در انگلیسی کلمه “سِر” یک لقب است به معنای “آقا” چون معلم انگلیسی  خود را باید با لقب “سِر مایکل” (آقای مایکل)  خطاب می کردم

 

یخ یا آیس یا یِلو؟ کدام یک!؟

 

Y el que cuida tu edificio es un “guachiman”
Y con los chicos de tu barrio sales a “hanguear”
Y la glorieta es un “romboy”
Y te vistes con “overall”

پس به این ترتیب، شخصی که از ساختمان شما “مراقبت” (نگهبانی) می کند، یک “دیده بان” می باشد 
و با بچه های محله هم اگر به “گردش” بروی، انگار با آنها “هَنگ اوت” کرده ای 
ولابد در کلمبیا هم به میدانهای کوچک خیابانی (راند اِبات در انگلیسی)  باید “پیچ های کُروی” بگوییم 
و اگر کسی لباس یک تکه (اُوِرآل) بپوشد، باید فرض کنیم که او را داریم “درمجموع و روی هم رفته” (اُوِرآل باز هم در انگلیسی) می بینیم

¿Por qué tiene que ser tan difícil saber cómo demonios hablar español?

آخر واقعا برای چه باید دانستن اینکه چطور به اسپانیایی حرف بزنیم تا این اندازه سخت باشد!؟

No es que no quiera, perdí la paciencia, la ciencia de este idioma no me entra en la conciencia!
Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila, y anotando en un diario todas la palabras que durante el día aprendería, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida, y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y con fe lo lograría, mis esfuerzos fueron en vano!

نه این که (فکر کنید) من این زبان را دوست ندارم، من فقط صبرم با این زبان تمام شده! علمِ شناخت این زبان در کلّه من فرو نمی رود
من فکر کردم که همیشه با خودم یک کتاب فرهنگ لغت در کوله پشتی ام حمل کنم، و همیشه هر کلمه جدیدی که در طول روز یاد می گیرم را در یک دفترچه بنویسم، و مرتب بخوانم، سفر کنم، مطالعه نمایم و با دوستان تازه در هر گوشه خیابانی به گفتگو بنشینم، و انواع و اقسام مواد غذایی را امتحان کنم، و تا می توانم  فرهنگ نامه و دایره المعارف و گلچین های ادبی خریداری کنم، من فکر کردم با همه این کارها اسپانیایی را یاد می گیرم و با  ایمان و سرسختی به نتیجه خواهم رسید. اما در نهایت تمام تلاش های من بیهوده و بی ثمر بودند 

Yo creía que hablaría el castellano PERO YA NO NO no no no …

من فکر می کردم که بالاخره زبان اسپانیایی را صحبت خواهم کرد ولی دیگر نه نه نه نه نه 

Qué difícil es hablar el español
Porque todo lo que dices tiene otra definición

چقدر دشوار است به اسپانیایی صحبت کردن
چونکه هر چیزی که بگویی معنی دیگری می دهد

En Chile “polla” es una apuesta colectiva, en cambio en España es el “pene”!  Alguna gente en México al pene le dice “pitillo” y “pitillo” en España es un cigarrillo y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas!  El mismo cilindro en Bolivia se conoce como “pajita”, pero “pajita” en algunos países significa “masturbacioncita”!  y “masturbación” en México puede decirse “chaqueta” que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en que apropósito una gorra con visera es una “cachucha”,  cuando “cachucha” en Argentina es una vagina,  pero allá a la vagina también le dicen “concha”,  y “conchudo” en Colombia es alguien descarado o alguien “fresco”,  y un “fresco” en Cuba es un “irrespetuoso” “ YA ESTOY MAMADO!”

 

عجب بدبختی! کاچوچا در کلمبیا یعنی این کلاه ها، ولی یعنی واژن در آرژانتین

 

در شیلی، کلمه “پوجا” (خروس)، یک حیوان برای مسابقات شرط بندی است، در حالی که در اسپانیا نام “آلت تناسلی مرد” است! ولی برخی از  مردم در مکزیک به آلت تناسلی مرد “پیتیجو” می گویند، و “پیتیجو” در اسپانیا  یعنی سیگار، و در ونزوئلا، “پیتیجو” یک “نی” پلاستیکی برای نوشیدنی ها است.  ولی همان نی پلاستیکی در بولیوی “پاهیتا”  نامیده می شود (البته بعدا فهمیدم که در بولیوی، در اصل به نی “بومبیجا” می گویند که این واژه در اکوادور به معنی “لامپ حبابی” است!).  اما  از طرف دیگر کلمه “پاهیتا” (نِی) در برخی از کشورها به معنی “استمنا” است، ولی در مکزیک ممکن است بشنوید که برای اشاره به “استمنا” بعضا از کلمه  “ژاکِت” استفاده می شود، که صد البته در کلمبیا مثل بیشتر جاها، ژاکت، همان نوعی کت و بالاپوش می باشد، البته کلمبیا همان جایی است که درآن برای “کلاه لبه دار” از نام “کاچوچا” استفاده می شود.  اما از بدِ حادثه، این کلمه (کاچوچا) در آرانتین به معنی “مهبل یا واژن” بانوان است. اما همان طور که  طفلک دوست آندولوسی ام (کُنچا) قبلا گفته بود، در آرژانتین همچنین به  واژن، “کُنچا” نیز می گویند. اما در کلمبیا  به هر زن خوشگل با گونه های قرمز( مثل یک گل تازه غنچه)، “کُنچا” می گویند که “تر و تازه” و”فِرِش” یا “فِرِسکو” می باشد، ولی “فِرِسکو” در کوبا به معنی یک آدم گستاخ و لا اُبالی می باشد! اَه، من که دیگه حسابی کلافه و “موجی” شدم

“Pero “mamado” de que؟”  ¿”Mamado” de “borracho”?  ¿”Mamado” de “chupeteado”? ¿”Mamado” de “harto”?

ولی “موجی” به خاطر چی شدی؟ موجی بخاطر مست شدن؟ موجی بخاطر کُفری شدن؟ موجی بخاطر دیوانه شدن؟

This Is Exhausting …

این واقعا خسته کننده است

Yo ya me doy por vencido, PARA MIS PAÍS ME VOY!

من که دیگر وا دادم تا به کشورم برگردم، الان راه می اُفتم

– FUENTE –
MUSICA.COM


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


You may also like...