اخبار نگران کننده و دلسرد کننده – Noticias Decepcionantes y Preocupantes – Disappointing & Worrying News – Nouvelles Décevantes et Inquiétantes

 


khorshid

We should all act to SAVE this girl and keep her safe in Canada. We only have 28 days!

Nous devrions tous agir pour SAUVER cette fille et la garder en sécurité au Canada. Nous n’avons que 28 jours!

Debemos actuar para salvar a esta chica y mantenerla en seguridad en Canadá. Sólo tenemos 28 días!

ما همه باید عمل کنیم و با یک امضا و حضور آنلاین ساده این دختر را از خطر اخراج از کانادا نجات دهیم. ولی فقط 28 روز زمان داریم


 

ca50.25

COLOMBIRAN: All intellectual rights of this post is deserved for www.Hambastegi.ca   *** COLOMBIRAN only shares the news across social media platforms to help spread the word.  

 

Hambastegi and Hemayat aka H.H. (= Solidarity and Support) is a collective of individuals who are putting their effort together to support human rights and fight social injustices. H.H believes that freedom, democracy and human rights are the path toward love, peace and joy. Click to reach their website. COLOMBIRAN does not necessarily agree with or endorse the contents of 3rd party websites.

 

4 years old girl and her mixed parents at risk of deportation from Canada 

Mahdi, his wife Galyna, and their 4 yr old child, Khorshid need your help. A mixed-race couple, Mahdi being Iranian and Galyna being an ethnically Russian Ukrainian, Mahdi and his family have experienced discrimination, harassment and even the risk of violence in Ukraine where they lived before coming to Canada. In Ukraine, the family experienced discrimination in their efforts to find housing and work.

 

Galyna was let go from a position as a teacher and unemployed for the greater part of the last 10 years. Currently, the family would not be safe given the present war between Russia and Ukraine since, as ethnic Russians and Russian speaking family, they may be perceived as Russian supporters and targeted accordingly. In Iran, Mahdi would be at risk of death as an apostate since he and his wife are devout Catholics and raising their child in same.

 

khorshid

Mehdi, 4 years old Khorshid, and Galyna, at risk of deportation in 4 weeks

 

In Canada, however: Galyna, on the other hand, is pregnant with the couple’s second child, which the ongoing stress of their immigration circumstances risks
affecting negatively as the couple has had a miscarriage in recent years; the family is safe, well established in both the Iranian and Russian/Ukrainian communities in Toronto, where young Khorshid has the opportunity to be raised in both cultures and languages; she would be deprived of this opportunity in Ukraine given the rampant discrimination and harassment against foreigners that have driven out most Iranians like Mahdi and his friends, and would be denied same in Iran due to lack of presence of Ukrainians/Russians; Mahdi is an established musician holding concerts with various local and foreign artists as
well as receiving numerous awards and achievements with respect to same; Mahdi is also employed full-time earning a sufficient living to provide for his family’s needs such that they have never been dependent on social services; and the family can practice their chosen faith freely and without fear of retaliation or risk to their life.


If you want to support, please  click below to visit the petition page and sign. 

petition


COLOMBIRAN: Tous les droits intellectuels de ce poste est mérité pour  www.Hambastegi.ca  *** COLOMBIRAN ne partage que les nouvelles sur les plateformes de médias sociaux pour aider à diffuser le mot.

Fille de 4 ans et ses parents mixtes, risquent d’être expulsés du Canada

Pouvez-vous nous aider rapidement à traduire ces nouvelles en français? Ce sera une excellente occasion de nous soutenir et d’engager dans nos communautés persanes et hispaniques partout au Canada, alors que vous ou votre entreprise sera promu pour vos travaux et vos contributions. Contactez-nous SVP à info@colombiran.ca


Only 524 signatures so far…. not enough at all.

We need 1000s++ more!

Click to sign and share 

Sólo 524 firmas hasta el momento … no lo suficiente.

¡Necesitamos 1000s++ más!

Haz clic para firmar y compartir

 


co50.25

COLOMBIRAN: Todos los derechos intelectuales de este post es merecido por www.Hambastegi.ca    *** COLOMBIRAN sólo comparte las noticias en las plataformas de medios sociales para ayudar a difundir la palabra.

 

Niña de 4 años de edad y sus padres mixtos en riesgo de deportación desde Canadá

¿Nos puede ayudar rápidamente con la traducción de esta noticia al español? Será una excelente oportunidad para apoyarnos y participar en nuestras comunidades persas e hispanas en Canadá, mientras que usted o su negocio serán promovidos por sus trabajos y contribuciones. Contáctanos por favor en info@colombiran.ca

 


ir50.25png

کلمبیران:  کلیه حقوق معنوی این پست شامل تهیه خبر و اطلاع رسانی اولیه متعلق به آقای مهدی شمس و وبسایت همبستگی می باشد. *** کلمبیران صرفا با باز نشر خبر در وبسایت  و شبکه های اجتماعی خود و  سایر گروهها و شبکه های اجتماعی در حال تلاش برای خبر رسانی بیشتر بین همه ایرانیان کانادا می باشد

جهت اطلاع از اهداف و فعالیتهای وبسایت همبستگی در کانادا می توانید روی شکل کلیک کنید تا مستقیما سایت ایشان را دنبال نمایید. کلمبیران الزاما با تمامی محتوای سایتهای ثالث موافق یا سازگار نیست

خورشید، دختر  دو رگه چهار ساله،  در انتظار اخراج از کانادا به همراهی والدین

به نقل از وبسایت همبستگی

خورشید کوچولو نیاز به کمک ما دارد

به غیر از آنهائیکه مراحل مهاجرت خود را بصورت قانونی و رسمی در کشور مبداء آماده میسازند، مابقی مهاجرین قبل از رسیدن به محل سکونت دائم، راه های مختلف و کشور های متعددی را پشت سر میگذارند. اکثر این افراد قبل از آنکه پایشان به کانادا برسد چند صبائی را به بهانه و دلایل مختلف در کشور های دیگر گذرانده اند. مهدی نیز یکی از این افراد میباشد که در سال 2000 از ایران خارج و به اکراین میرود. در مدت اقامت یازده ساله اش در اکراین صاحب خانواده و خورشید، دختری که امروز چهار سال دارد میگردد. تا اینکه موفق میشود در سال  2013 خود را به کانادا رسانده و متعاقبن خانواده اش را به این کشور بیاورد. متاسفانه اقداماتش در جهت تقاضای پناهندگی بی ثمر باقی مانده و در وضعیت فعلی با بازگشت اجباری خود و خانواده اش روبرو میباشد. با سابقه فعالیت های سیاسی اش، بازگشت مهدی به ایران ناممکن، و با تغییر و تحولاتی که این اواخر در اوکراین صورت گرفته است بازگشتش به آنجا پر از خطر میباشد. از اینرو بعد از مدت ها سکوت زنگ های خاموش به صدا در می آیند. “فدراسیون پناهجویان ایرانی” و فعالان حقوق بشری “نه به بازگشت های اجباری به ایران” یکبار دیگر خود را در موقعیتی مییابند که میبایست تمام تلاش را برای بسیج انسان دوستان به کار گرفته تا شاید اینبار نیز بتوانند مهدی و خانواده اش را در کانادا نگاه دارند

متاسفانه با بکنار رفتن کانسرواتیو ها، از مایکل پارسا،  فردی که در بسیاری از موارد از طریق روابطش با جیسون کنی، وزیر شهروندی و مهاجرت آنزمان، یار و یاور پناهجویان بود، کاری برنخواهد آمد. ولی بی شک با داشتن دو نماینده فدرال، علی احساسی و مجید جوهری میتوان جای خالی مایکل را پر کرد. اما آنجائی که جان انسان ها به میان میاید لازم است که از تمام امکانات بهره گرفت. تجربه به اثبات رسانده است که حمایت مردمی از طریق تهیه طومار و جمع آوری امضا، نوشتن نامه، تجمع های خیابانی، و حضور رسانه ای تا چه اندازه ای در گذشته مثبت و موثر بوده اند. یکبار دیگر متوجه میگردیم که وجود اتحاد و همبستگی در کامیونیتی تا چه حد در این موارد الزامی و مفید میباشد. شاید خورشید خانم چهار ساله، مادری که باردار است، و پدری که جز سرنوشت خانواده اش نمیتواند به چیز دیگری بیاندیشد، موقعیت مناسب را برای کامیونیتی فراهم کرده است که با کمک  به آنها به هم نزدیک تر شده و فردای بهتری را بسازیم

حال که بازگشائی سفارت مسیر دیگری را به خود گرفته است شاید کنگره ایرانیان بتواند با توجه به این مورد و متمرکز کردن فعالیت های خود پیرامون حمایت های بشردوستانه، مابقی سال را به گونه ای دیگر بگذراند. شاید زمان آن رسیده که کمیته حقوق بشر کنگره ایرانیان فعالیت های خود را از سرگرفته و به موازات حمایت از مهدی و خانواده اش با مطرح کردن مورد سعید ملکپور که هشت سال در بند رژیم جمهوری اسلامی میباشد، رنگ و بوی دیگری به فعالیت های جمعی دهد. در نظر داشته باشیم که کمک به مهدی و خانواده اش به نحوی میتواند کمک به بوجود آوردن اتحاد و همبستگی در کامیونیتی و بیداری حس بشردوستانه در ما باشد. پس فرصت را غنیمت شمرده، با امضای پتیشن، اولین قدم را برداشته و اطلاع رسانی را در این زمینه آغاز کنیم. فعالیت های دیگری در حال تدارک میباشند که متعاقبن از طریق رسانه ها و سایت “همبستگی” اطلاع رسانی خواهد شد. در ضمن برای  دسترسی به پتیشن مهدی میتوان به این لینک  مراجعه نمود. با این امید که کنگره ایرانیان حمایت از پناهجویان را وظیفه خود دانسته، و در اطلاع رسانی از طریق شبکه ارتباطاتی خود همگام گردد

news-3

اگر فکر میکنیم که کانادا مدینه فاضله میباشد سخت در خطا هستیم. تا آنجائیکه به ظواهر امر توجه میشود و عملا درگیر با مشکلات نشده ایم شاید اینطور بنماید. ولی آنهائیکه به دلایل مختلف در شرایطی قرار میگیرند که کارشان به سازمان های دولتی کشیده میشود میدانند که از چه صحبت میشود. مهم نیست اگر این سازمان، شهرداری، سیستم قضائی، و یا نهاد هائی باشند که وظیفه شان خدمت رسانی است. هدف مقایسه دو کشور، بخصوص مقایسه کانادا با ایران نیست، که در این حالت خاص تفاوت از زمین تا آسمان است. بلکه بیشتر قصد اشاره به فطرت انسانی است که زیر بنای ضوابط و روابط در جوامع میباشد

کلمبیران: لطفا با کلیک بر روی تصویر این طومار را امضا کنید. تا شامگاه چهارم نوامبر فقط 524 امضا جمع آوری شده که هنوز نصف میزان اولیه حد نصاب (هزار امضا) نیز نیست. لیکن بهتر است ما دست بالا را بگیریم و برای محکم کاری برای حد نصاب پنج هزار و ده هزار امضا تلاش و همرسانی کنیم. از بین چند صد هزار ایرانی کانادایی دارای سن کافی و تشخیص این انتضار زیادی نیست تا بتوان بواسطه فشار لازم از اخراج خورشید و خانواده اش بدلایل بوروکراتیک و بی پایه و منطق جلوگیری نماییم

*****

 

از چندین ماه به انتخابات فدرال کانادا در سال 2015 دیگر صحبتی از دیپورت پناهجویان ایرانی در میان نبود. حتی در مواردی که پناهجوی ردی به مرحله دریافت بلیط هواپیما و تاریخ پروازش رسیده بود، پرونده اش به خاموشی سپرده شد. تا حدی که عده ای از پناهجویان از نامعلومی وضعیت خود و میان زمین و آسمان معلق بودن شکوه داشتند. مشخص است که اینچنین حالات نتیجه تصمیم گیری هائی سیاسی بوده، و نشان از برتری سیاست بر عدالت در این جامعه میباشد. کانسرواتیو ها زمانی که حکومت را در اختیار داشتند، با اتخاذ موضعی خصمانه علیه جمهوری اسلامی با دیپورت پناهجویان به کشوری که آنرا از نظر حقوق بشری فاجعه ای میخواندند، در تضاد میان گفتار و کردار قرار میگرفتند. از این رو با همت فعالان اجتماعی در حمایت از پناهجویان، و با اتکاء بر این نقیصه آشکار، از ژانویه 2012 تا به امروز هیچ بازگشت اجباری به ایران صورت نگرفته است. این به آن معنا نیست که پناهجویان از مراحل قانونی و سختی های مربوطه مبرا بوده باشند. متاسفانه شاهد بوده ایم که کم وبیش هر بیست و هفت نفری که از این طریق از دیپورتشان جلوگیری به عمل آمده است، با مخارج حقوقی سرسام آور، توهین و اهانت، زندان، ، دردسر های خانوادگی، و مسائل روحی و روانی روبرو شده اند. در حدی که آخرین آنها، مسعود حاجیوند، تا قبل از آزادی، 382 روز از زندگی خود را بیهوده در بازداشت اداره مهاجرت گذرانده است. چه بسا که اگر نتیجه انتخابات بگونه ای دیگر صورت میگرفت و کانسرواتیو ها به حکومت خود ادامه میدادند، مسعود هنوز خود را پشت میله ای زندان می یافت

کلمبیران : از کامنتهای موجود در صفحه طومار چنین بر می آید که مهدی یک هنرمند موفق و با استعداد، و هر دوی این زوج انسانهایی مثمر ثمر و سودمند و دوست داشتنی در جوامع کانادایی بوده اند. اما متاسفانه این طومار مدتها در اینترنت در حال خاک خوردن و فراموشی مانده است و بنظر می رسد فعالین اجتماعی و مردم تلاش کافی برای نشر آن در سطح کانادا ننموده اند

*****

اوضاع تغییر کرده اند. قدرت در اختیار دولت لیبرال میباشد. دولتی که حداقل در ظواهر امر خود را حامی پناهجویان میداند. هزاران پناهجوی سوریه ای را پذیرفته و همچنان آغوش خود را برای این قبیل نامحرومان باز نگاه داشته است. ولی متاسفانه سخن از دیپورت مهدی یوسفیان، همسر، و خورشید، دختر چهار ساله آنها در میان میباشد. قرار است که آنها روز چهارشنبه زمانی که این نوشتار به زیر چاپ میرود به اداره مهاجرت واقع در 6900 ایرپورت رد مراجعه کنند. تمام پناهجویان، اقوام، دوستان و آشنایان آنها با این محل بخوبی آشنائی دارند. آنها میدانند که در این مکان خبر خوشی به پناهجو داده نمیشود. بلکه در این مرحله است که از پناهجو میخواهند خود را برای بازگشت اجباری آماده کرده، و یا اینکه بلیط و تاریخ پرواز را به دست او میدهند. بیچاره پناهجوئی که از سر بی اطلاعی و یا از ترس و وحشت، احساسات واقعی خود را بروز دهد. در اینصورت افسر اداره مهاجرت بنا بر ضوابط و قوانین او را “فلایت ریسک” به معنی آنکسی که از بازگشت ترس داشته و امکانش میباشد که در روز موعود در فرودگاه حاضر نشود شناخته، و بازداشت او را تا زمان پرواز الزامی میداند

لینک مستقیم به صفحه  رسمی و معتبر طومار

لطفا امضا و همرسانی کنید

بنی آدم اعضای یکدیگرند

http://hambastegi.ca/ICC/articles/2016/161103_Khorshid_Needs_our_Help.htm


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


REMINDER

Our November surprise has been revealed already! 

یادآوری

سورپرایز کلمبیران سرانجام رونمایی شد

از فردا شب اولین قصه خوب برای بچه های خوب را در سایت کلمبییران دنبال نمایید

 


 

 

You may also like...