نشانه های کلمبیایی – Los Signos Que Son Colombianos! – Signs You Are Colombian! – Signes Vous Êtes Colombien!


ca50.25

Do you have a certain taste for yellow, blue, and red? Would you dive across the room to save a falling empanada? These are just a few signs that you might be Colombian!  Karla Solarte has a few more to add to the list!


Avez-vous un goût pour le jaune, le bleu et le rouge? Souhaitez-vous plonger dans la pièce pour sauver une tarte tombant? Ce ne sont que quelques signes que vous ‘pourriez être colombienne! Karla Solarte a un peu plus à ajouter à la liste!


co50.25

¿Tiene un gusto por el color amarillo, azul y rojo? ¿Le bucear a través del cuarto para guardar una empanada de caer? Estas son sólo algunas muestras que usted puede ser de Colombia! Karla Solarte tiene un poco más que añadir a la lista!


ir50.25png

آیا شما هیچ حس و علاقه ای به ترکیب سه رنگ زرد و آبی و قرمز دارید؟ آیا هرگز احتمال دارد که برای قاپیدن و حفظ پیراشکی های مخصوص و خوشمزه کلمبیایی در هوا،  از این سو به آن سوی اتاق شیرجه بروید؟ اگر این طور باشد به احتمال بسیار زیاد شما خود یک کلمبیایی تمام عیار هستید!  کارلا سولارته در این ویدیو از سری ویدیوهای کانال فلاما، به چند مورد دیگر از علائم و نشانه های کلمبیایی بودن اشاره می کند؛ از جمله نحوه رانندگی زنان ، عصبانیت از دیدن کلمه کلومبیا بجای کلمبیا، ضرب گرفتن  و به رقص آمدن با دیدن یا شنیدن صدای رقص سالسا، و از همه مهم تر جشن و پایکوبی به هر دلیل و در هر شرایطی که در آن باشید


© FLAMA   YouTube


 

You may also like...