Category: Immigration & Citizenship

Three Community Members Among 2018 Top 25 Winners – ¡Tenemos 3 Ganadores! – Voici Nos 3 Gagnants! – سه عُضوِ جامِعِه هَمسو دَر بِینِ بَرَندِگان مُهاجِرانِ بَرتَرِ امسال

*** Project 111 – COLOMBIRAN’s Hall of Honor Community members from Venezuela, Colombia, and Iran; winners of 2018 competition  Les membres de la communauté du Venezuela, de la Colombie et de l’Iran; gagnants de la compétition 2018 Miembros de la comunidad de Venezuela, Colombia e Irán; ganadores de la competencia 2018 اعضای جامعه ی همسو از ونزوئلا، کلمبیا، و ایران؛ برندگان رقابت مهاجران برتر در سال 2018 Post of April...

#DelayedIranianApplications – پَروَنده های مُهاجِرَتی مُعَوَقه ایرانی – Aplicaciones Iraníes Demoradas – #FormulaireIranienneDifférée

*** Project 499 – Canadian Politics; For or Against? Introducing the Canadian delay system of discriminatory immigration management structure! Introduire le système de délai canadien dans la gestion discriminatoire en l’immigration! Introducir el sistema canadiense de la demora en la gestión discriminatorio en la inmigración! معرفی نظام سیستماتیک مدیریت تعویق و تبعیض نژادی در امور مهاجرت کانادا Quick Poll Sondage Rapide  Encuesta Rápida    نظرسنجی سریع  After you read the...

Vote Now! Top 25 Canadian Immigrants 2018 – Vota Ahora! Top 25 Inmigrantes Canadienses 2018 – Votez Maintenant – مهاجرین کانادایی برتر را انتخاب کنید

*** Wishing the best for 12 candidates from our Latin and Persian communities across Canada Souhaitant le meilleur pour 12 candidats de nos communautés latines et perses à travers le Canada  Deseamos lo mejor para 12 candidatos de nuestras comunidades latinas y persas en todo Canadá با آرزوی موفقیت برای دوازده نامزد از اعضای جوامع اقلیت فارسی زبان و لاتین تبار در کانادا  © Canadian Immigrant Top 25 Canadian Immigrants...

Second Home; Canada! This Animation Deserves Your Vote – Esta Animación Merece Tu Voto! – Deuxième Maison – اَنیمِیشن این هنرمند ایرانی کانادایی سزاوار رای ماست

Most of us immigrants, have experienced this story La plupart d’entre nous, les immigrants, ont vécu cette histoire La mayoría de nosotros inmigrantes, hemos experimentado esta historia بیشتر ما مهاجران کانادا، این داستان را تجربه کرده ایم  NOTICE  All copyright and or intellectual materials such as logos, videos, photos, synopsis of the animation story etc, used with good faith and for fair use only, as well as for promotion of...

Educación Primaria en Ontario, Canadá – Éducation Élémentaire en Ontario – Ontario Elementary Education – تَحصیلاتِ دوره اِبتِدایی دَر اُستانِ آنتاریو کانادا اَز زَبانِ تیفانی

*** PROJECT 205 How does elementary education in Canada look like?  À quoi ressemble l’éducation élémentaire au Canada? ¿Cómo se ve la educación primaria en Canadá? تحصیلات دوره ابتدایی در کانادا تقریبا به چه شکلی است؟  Other videos of Tiffany under Project 205 Autres vidéos de Tiffany sous Projet 205 Otros videos de Tiffany bajo Project 205 سایر ویدیوهای تیفانی در پروژه 205 What is CanadaView!? CanadaView is a social...

Datos Curiosos Sobre Canadá; Por Tiffany – Fun Facts About Canada; From CanadaView – Faits Intéressants Sur Le Canada – نکاتی جالب درباره کانادا از زبان تیفانی

PROJECT 205 Let’s learn some fun things about Canada Apprenons quelques faits sur le Canada Aprendamos algunos puntos interesantes sobre Canadá بد نیست این نکات کوچک و واقعی را درباره کانادا بدانید Other videos of Tiffany under Project 205 Autres vidéos de Tiffany sous Projet 205 Otros videos de Tiffany bajo Project 205 سایر ویدیوهای تیفانی در پروژه 205 What is CanadaView!? CanadaView is a social project primarily serving the...

Turismo en Canadá: Torre CN – Canadian National Tower in Toronto – Tour CN en Toronto – از زبان تیفانی بشنوید: بُرج سی اِن در تورنتو؛ سرآمد جهانگردی کانادا

PROJECT 205 How much do you know about CN Tower in Toronto!? Que savez-vous de la Tour CN à Toronto!? ¿Cuánto sabes sobre la torre CN en Toronto!? چقدر درباره بُرج سی اِن در تورنتو می دانید!؟ What is CanadaView!? CanadaView is a social project primarily serving the hispanic and latin american communities of Canada. It is a collection of social media, promoting the main medium (Youtube Channel) where the...

Tus Primeras 2 Semanas en Canadá! – Your First 2 Weeks in Canada! – Vos 2 Premières Semaines au Canada! – از زبان تیفانی بشنوید: دو هفته نخست شما در کانادا

PROJECT 205 What should immigrants do in their first 2 weeks in Canada? Que devraient faire les immigrants au cours de leurs 2 premières semaines au Canada? ¿Qué deben hacer los inmigrantes en sus primeras 2 semanas en Canadá? مهاجران تازه وارد چه کارهایی را باید در طول دو هفته نخست در کانادا انجام دهند؟ What is CanadaView!? CanadaView is a social project primarily serving the hispanic and latin american...

TOP 10 Antes de Llegar a Canadá! – TOP 10 Before Arriving to Canada! – TOP 10 Avant d’Arriver au Canada – ده کار مهم قبل از رسیدن به کانادا

PROJECT 205 Learn about 10 top things to do before immigration to Canada Renseignez-vous sur les 10 choses à faire avant l’immigration au Canada Aprenda sobre 10 cosas que debe hacer antes de inmigrar a Canadá با ده کار مهمی که باید قبل از سفر مهاجرتی به کانادا انجام داد آشنا شوید   What is CanadaView!? CanadaView is a social project primarily serving the hispanic and latin american communities of...

¡Buenas Noticias! CanadaView en Español!- CanadaView in Spanish; Project 205 – Nouveau Projet en Espagnol! – خبر خوب! پروژه نگاهی به کانادا، به زبان اسپانیایی

PROJECT 205 Now you can learn about Canada in Spanish! And practice your Spanish too!  Maintenant, vous pouvez apprendre à propos du Canada en espagnol! Et pratiquez aussi votre espagnol! ¿Eres un orgulloso hispano-canadiense? Ahora puedes aprender más sobre Canadá o promoverlo en Español! اکنون می توانید درباره کانادا به زبان اسپانیایی شناخت بیشتری پیدا کنید و ضمنا مهارت های خود را در این زبان تقویت نمایید Welcome to new...

رای افتخار به سه نبوغ جوان ایرانی و لاتین – Vote for Top Canadian Immigrant’s Youth Award – Vota para Premio a la Juventud – Votez pour Prix de la Jeunesse

Our vote of honor to these young latin and persian talents in Canada! Notre vote d’honneur à ces jeunes talents latins et persans en Canada! Nuestro voto de honor a estos jóvenes talentos latinos y persas en Canadá! رای افتخار ما به این استعدادهای جوان لاتین و ایرانی تبار در کانادا For initial information please read this post Youth Award This year, on the occasion of Canada’s 150th anniversary, one...

Vote Now! Top 25 Canadian Immigrants 2017 – Vota Ahora! Top 25 Inmigrantes Canadienses 2017 – Votez Maintenant – مهاجرین کانادایی برتر را انتخاب کنید

Wishing the best for 6 latins and 5 Iranians Nos meilleurs voeux pour 6 latins et 5 Iraniennes Nuestros mejores deseos para 6 latinos y 5 iraníes با آرزوی موفقیت برای شش لاتین تبار و پنج ایرانی تبار  © Canadian Immigrant  Top 25 Canadian Immigrants Award is an annual campaign that recognizes outstanding immigrants who “have come to Canada and have made a positive difference living in the country”. First launched...

2017 Nominations Close Tonight – Nominaciones de 2017 Cerrarán Esta Noche – Dernier Appel pour Nominations 2017 – آخرین شب ثبت نام نامزدها

You can still nominate an inspiring immigrant or youth tonight! Vous pouvez toujours nommer un immigrant ou un adolescent inspirant ce soir! ¡Todavía puede nominar a un inmigrante o joven inspirador esta noche! هنوز هم امشب زمان باقیست تا یک مهاجر یا جوان الهام بخش را نامزد کنید Canadian Immigrants Magazine Founded in 2004, the magazine began with a mandate to “inform, educate and motivate” immigrants to Canada and assist...

حفظ ارزشهای آمریکایی با انتخاب ترامپ – Valores Americanos en Manos de Trump! – Why America Needs Trump!? – Pourquoi Voter à Trump!?

With only hours left to US elections, let’s see how  Trump can save American values! Seulement quelques heures aux élections; voyons comment Trump peut sauver les valeurs américaines! Solamente horas a las elecciones de los EEUU; veamos cómo Trump puede ahorrar los valores americanos! در حالیکه فقط ساعاتی تا انتخابات آمریکا باقی مانده،  ببینیم ترامپ چگونه  از ارزشهای آمریکایی محافظت خواهد کرد Here are 3 main reasons: Only Trump can...

اخبار نگران کننده و دلسرد کننده – Noticias Decepcionantes y Preocupantes – Disappointing & Worrying News – Nouvelles Décevantes et Inquiétantes

  We should all act to SAVE this girl and keep her safe in Canada. We only have 28 days! Nous devrions tous agir pour SAUVER cette fille et la garder en sécurité au Canada. Nous n’avons que 28 jours! Debemos actuar para salvar a esta chica y mantenerla en seguridad en Canadá. Sólo tenemos 28 días! ما همه باید عمل کنیم و با یک امضا و حضور آنلاین ساده...

Last Call: Last Hour!-Dernière Annonce: Dernière Heure!-Último Aviso: Última Hora!-اعلان آخر:ساعت آخر

Today (May 13, 2016) is the last day to vote for the eighth annual RBC Top 25 Canadian Immigrant Awards! Cast your vote for up to three of the 75 finalists  until May 13, 2016, 11:59 pm EST. Since 2009, 175 outstanding Immigrants have been chosen for this coveted award for their inspiring contributions to Canada. Their achievements have been celebrated and their stories shared with Canadians across the country....

Sólo Una Semana Para Votar: Top 25 Inmigrantes En Canadá! – فقط یک هفته باقیست: به برترین مهاجران ایرانی کانادایی رای دهید

Top 25 Canadian Immigrants Award is an annual campaign that recognizes outstanding immigrants who “have come to Canada and have made a positive difference living in the country”. First launched by Canadian Immigrant in 2009, the program takes place online, and nominations are open to all Canadians. The program is divided into three phases: Nominations, Voting, and Winners Announcements. At the start of each year, Canadian Immigrant invites nominations based...

Vota Por Tus Top 25 Inmigrantes Latinos Destacados En Canadá! – ایرانیان بیشتری را در لیست بیست و پنج مهاجر برترکانادا وارد کنید

Top 25 Canadian Immigrants Award is an annual campaign that recognizes outstanding immigrants who “have come to Canada and have made a positive difference living in the country”. First launched by Canadian Immigrant in 2009, the program takes place online, and nominations are open to all Canadians. The program is divided into three phases: Nominations, Voting, and Winners Announcements. At the start of each year, Canadian Immigrant invites nominations based...

Feliz Día Internacional del Migrante! روز جهانی مهاجران مبارک

Un Texto Trilingüe –  این یک متن سه زبانه می باشد  – A Trilingual Post.      International Migrants Day is an international day observed on 18 December as International Migrants Day appointed by the General Assembly of United Nations on 4 December 2000 taking into account the large and increasing number of migrants in the world. On 18 December 1990, the General Assembly adopted the international convention on the protection...