چرا کلمبیران!؟ چرا کلمبیا و ایران!؟


ir50.25png

چرا کلمبیران!؟

 دلیل اصلی جهت تاسیس گروهی بنام کلمبیران در کانادا بعنوان موجودیت و نمادی از یک گروه بزرگ و میلیونی از مهاجران و تازه شهروندان کانادا که فارغ از نوع و چگونگی شرایط شهروندی یا اقامتی شان، واقعیت پیشینه ایرانی تبار (فارس زبان) یا لاتین تبار و هیسپانیک (اسپانیولی زبان) آنها اصلی ترین مولفه مشترک گروهشان باشد، ناظر بر یک اصل جهان شمول و ثابت شده و استراتژيك است مبنی بر اینکه

   برای موفقیت و توسعه هر نظام یا گروه یا  اجتماع کوچک یا بزرگی در سطح اجتماعی، ملی، و بین المللی،  یکی از الزامات انکار ناپذیر،  “دوست و متحد و یکی شدن” ، و سپس  “بزرگتر شدن و قوی تر شدن”  ، و نهایتا  “همراه و همگام و هم هدف شدن”  افراد آن گروه با هم و سپس خود گروه با سایر گروهها و اجتماعات نظیرو هم نوع خود است 

 با بوجود آمدن یک جمع متحد و یکپارچه بزرگتر، ابتدا امکان  قوی تر شدن و محفوظ ماندن و به چشم آمدن کل گروه  بوجود خواهد آمد و سپس درعرصه اجتماعی یا ملی امکان کسب امتیازات و مطلوبات و حقوق مشترک و حیاتی  و درنتیجه امکان پاسداشت و محافظت از آن حقوق و دستاوردها در برابر خطرات داخلی و خارجی و یا قهری، بیشترمی گردد

به همین ترتیب، لازمه موفقیت و توسعه اجتماعی اقوام فارسی زبان و لاتین تبار کانادا  با نگاه بر اصل فوق می تواند اینگونه  تفسیر شود که در قدم اول  سعی گردد میزان دوستی و اتحاد مبتنى بر احترام و نقاط مشترک  در مهاجران هر قوم در کشور جدید (کانادا) بین خودشان تقویت گردد.  سپس در قدم دوم،  تلاش و برنامه ریزی گردد تا بوسیله اختلاط و تعامل سازنده  اقوام دو فرهنگ لاتين و فارس  با يكديگر،  برای تشكيل يك جامعه  بزرگتر و چشمگير ميليونى (مجازی و نیز حقیقی)  بين اقليتهاى مهاجر در كانادا بسترهای مناسب فراهم گردد. این امر برای آن است تا ملل و اقوام  مهاجر دو فرهنگ مذکور از حمايت يكديگر در چالشهاى بزرگ سياسى اجتماعى فرهنگى اقتصادى  این کشور و افزايش جذب فرصتهاى كمياب جامعه رقابتى و چند فرهنگى كانادا برخوردار گردند

اين امر كمك خواهد كرد تا ملل اين دو فرهنگ باستانى و ريشه دار فارسى زبانان و لاتين تباران مقیم کانادا كه بالقوه با يكديگر بيشترين زمينه ها و مشابهات فرهنگى اجتماعى را در يك فضاى غير رقابتى و به دور از بدبینیهای تاريخى و سیاسی دارند، با خروج از انزواى فعلى سياسى- اجتماعى حاكم بر جوامع مهاجر خود در كانادا، در قدمهاى بعد بتوانند از طريق دوستى و مراودات بيشتر با هم، نقش آفرينى و حضور پر رنگترى در جامعه چند فرهنگى كانادا و سپس در عرصه بين المللى داشته و نام و جايگاه خود را نه تنها در میهن جدید و دوم خویش، کانادا، که حتی در سطح جهان معاصر و عرصه بین المللی و همچنین در حوزه روابط دو جانبه کشورهای  متبوع خود نیزارتقا بخشند

جرقه کلمبیران در کانادا

اکنون و پس از ذکر این مقدمه، بهتر و آسان تر می توان توضیح داد که چرا و به چه دلیل  تاسیس مجموعه و طرحی بنام کلمبیران در کشور کانادا برای اولین بار به این شکل و با این هدف در ذهن موسسین آن شکل گرفت تا با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های  موجود ولی ناپیدا یا کم پیدای تک تک اعضا بالقوه این جامعه  بزرگ و تقریبا میلیونی بتوان جایگاه اجتماعی شایسته تر ، شناخته شده تر (برای سایر اقوام کانادایی)، و در نهایت محبوب تر و محکم تری در ساختار اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی کانادا برای مردم و اعضا جامعه کلمبیران تصور و پیگیری نمود

در واقع انديشه و فلسفه وجودی کلمبیران  آن  است تا در قدم اول علاوه بر نزديك كردن ايرانيان با يكديگر در دنياى مجازى و با خبر نگاه داشتن ايشان از حال و احوال و پيشرفتها و مشكلات اجتماعى هر گروه و كانون مختلف در شهرهاى مختلف كانادا، آنان را در عالم حقيقى نيز بيش از پيش به هم نزديك كند

سپس در قدم بعدی و  مهم تر از آن ، همه اين گروههاى مجازى و حقيقى ایرانی را بطور نسبى و حتى صرفا نمادين با كانونهاى مشابهى از مهاجرين اقوام و نژادهاى اقليت ديگر كانادا نيز آشنا و مخلوط كرده و ارتباط فرهنگی اجتماعى بهتر، بيشتر و ملموس ترى بين ايرانيان كانادايى و ساير كاناداييهاى غير ايرانى  برقرار و فراهم سازد


هوای همدیگر و نان قرض دادن به یکدیگر

در صورت تحقق این اهداف،  اعضا این اجتماع و گروه میلیونی جدید و بزرگتر و با تجربه تر، خواهند توانست در مسایل فرهنگی اجتماعی سیاسی  اقتصادی  کشور و فرهنگ کاملا جدید و متفاوت، اصطلاحا “هوای  همدیگر را داشته باشند”  و در صورت نیازهای حاد  اجتماعی،  “به یکدیگر نان قرض دهند” و در مشکلات و سختیها، متحد و پشتیبان هم باشند

این اتحاد و یا “هوای هم را داشتن” بین جوامع ایرانی مقیم کانادا و بعضی دیگر از جوامع مهاجر ولی غیر ایرانی، هم  لازم است در سطح یک محله و شهر و استان صورت پذیرد و هم  لازم است و می تواند در قالبی بسیار چشمگیرتر و موثرتر در سطح کشور (فدرال) محقق گردد هر چند که این دومی یعنی اتحاد و همبستگی یا تعامل اجتماعی در ابعاد کشوری و فدرال ، کاری بس استراتژیک و راهبردی بوده و یقینا سالها یا دهه ها زمان برده و به فرهنگ سازی و کارهای زیربنایی مداوم و دامنه داری نیاز دارد

يكى از نتايج اوليه و بزرگ اين هدف اين خواهد شد كه هر دو قوم از دو مليت جداگانه  لاتین و فارس از انزوا و تنگناهای حاكم بر گروه خود خارج شده و درعرصه اجتماعى و فرهنگى و اقتصادی كانادا در قالب يك گروه و تشكل متعامل و بزرگتر و چشمگيرتر ازقبل،  خواهند توانست با تكيه بر حمايت معنوى و اجتماعى دو طرفه و ظرفیت های فرهنگی علمی اقتصادی یکدیگر، جايگاه کلی سیاسی اجتماعی خود را در کنار و همگام با  سایر اقوام كانادا ترقى و بهبود بخشند


چرا کلمبیا و ایران!؟ 

 هر چند کلمبیران یک نهاد خصوصی و خانوادگی و دارای مالکین معنوی در چند کشور جهان است، ولی  موسسین اصلی و دست اندر کار آن در کشور مادر یعنی کانادا، یک زوج  کانادایی ده ساله و موفق با اصلیت اولیه کلمبیایی* و ایرانی می باشند. این زوج  با بر خورداری از سالها  زندگی فردی و مشترک در کنار یکدیگر و با داشتن تحصیلات دانشگاهی در کانادا و کشورهای قدیم خود و نیز داشتن سوابق کارآفرینی و اشتغال رسمی در بخشهای خصوصی و دولتی  در شهرهای مختلف سه کشور ایران، کلمبیا و کانادا،  با  حمایت ومشارکت معنوی و از راه دور حلقه ای از اقوام در کشورهای مختلف به فکر تاسیس و ثبت اولین سوشیال انترپرایز چند ملیتی از این سبک در کانادا و جهان گرفتند

هرچند کلمبیران در عمل با مردم و فرهنگ مردمان زیادی از حدود بیست و پنج کشور جهان از جمله کانادا سر و کار دارد، اما این کلمه بخصوص از این جهت برگزیده شده که ضمن آنکه بسادگی مناطق جغرافیایی کشورهای اطراف یا هم  منطقه و هم فرهنگ با  کلمبیا و ایران را در اذهان شنونده متبادر می سازد،  همواره در آینده،  نام دو کشور اصلی  پرچمدار این حرکت را که مبتکر ایجاد اولین سوشیال انترپرایز چند فرهنگی و چند ملیتی در جهان بودند،  متجلی سازد. همچنین این کلمه، از سادگی و کوتاهی نگارش و بیان ونیز ویژگی “در ذهن  نشستن” در زبان بیشتر ملل مربوطه برخوردار بوده و ضمنا کلمه مذکور  قبلا در فضای اینترنت بکار گرفته نشده بود که با توجه به دشواریهای فراوان در یافتن کلمات و عناوین ساده و کوتاه مناسب وبسایتهای بین المللی، به عنوان بهترین گزینه موجود  برای نام وبسایت در نظر گرفته شد


ماموریت غیر ممکن

البته باید دانست که این تجربه و تلاشی بسیار متفاوت و پر از چالش خواهد بود چرا که اصولا ساختارهای سوشیال انترپرایز (یعنی شرکتها یا نهادهای بزرگ و سراسری غیر انتفاعی یا نیمه انتفاعی  با هدف توسعه و بهبود اوضاع فرهنگی اجتماعی اقتصادی ملل و اقوام یک کشور)  گرچه پدیده کاملا نوظهوری در جهان نیست ولی تاسیس و اداره داوطلبانه توسط اعضا خود این نهادها و بدون استفاده از سرمایه اولیه یا فروش سهام دولتی یا خصوصی جهت سرمایه گذاری در پروژه ها و فعالیتها، اداره و عملیاتی کردن اهداف و سیاستهای این گونه سازمانها و نهاد ها را پیچیده تر و مشکل تر می نماید

مضافا اینکه بر خلاف سوشیال انترپرایزها ی رایج و تک ملیتی، کلمبیران  احتمالا بعنوان الگویی جدید از سبک جند ملیتی و چند فرهنگی این گونه ساختارها و نهاد های مدنی با قصد  معرفی و ارتقا یا ارزش بخشی به زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی چندین ملل و فرهنگ مختلف  که از نقاط پراکنده  و متفاوت جهان (کشورهای مختلف هیسپانیک در آمریکای جنوبی با محوریت اصلی کلمبیا، در کنار کشورهای فارسی زبان آسیای مرکزی یعنی ایران و افغانستان و تاجیکستان با محوریت اصلی فرهنگ ایران)  در مکانی جدید بنام کانادا  گرد یکدیگر آمده اند، ماموریت ناشناخته و بی بدیلی برای خود انتخاب کرده و الگو و تجربه مشابهی از این دست چه در کانادا و چه در سطح جهان، مسبوق به سابقه  قبلی  و یا لا اقل مورد شناخت ما نبوده است


کلمبیا حقیقتی جادویی 

البته این عبارت در واقع شعار تبلیغاتی معروفی است که  در قالب یک پروژه بسیار بزرگ و چند ساله ملی، مشترکا توسط دولت و شرکتهای بزرگ جهانگردی کلمبیا  برای معرفی آن کشور به مردم و جهانگردان سراسر جهان تهیه شده و شاید  شما تا کنون  بخشی از ویدیوهای کوتاه تبلیغاتی این پروژه بزرگ و چندساله را در روی نوارسمت چپ سایت و یا در پستهای ویدیویی قبلی  سایت مشاهده کرده اید

 اما صرف نظر از حقیقت و موجودیت جادویی یا غیر جادویی  کلمبیا،  باید دانست که این کشور ضمن برخوردارى از يك جغرافياى طبيعى و ژئو پليتيكى منحصربفرد،  شمال غربى ترين كشور آمريكاى جنوبى و درعين حال يكى از پرجمعيت ترين كشورهاى آمريكاى لاتين مى باشد كه مانند ایران مهاجرين بسيارى از خود  در كشور كانادا دارد. در بین دهها کشور هيسپانيك این قاره،  لهجه و زبان اسپانیولی رایج در کلمبیا یکی از زیباترین و شیرین ترین لهجه های این قاره لاتین  بوده و از لحاظ مشابهت ساختار و تلفظ ، یکی از نزدیک ترین زبانهای منطقه  به زبان اسپانیولى رایج درکشور اسپانیا می باشد

   همچنين به خاطر داشتن نزديكترين فاصله از قاره آمريكاى لاتين با كانادا و نیز دارا بودن جاذبه هاى طبيعى و گردشگری فراوان و مزيتهاى جهانگردى غير قابل انكار و بى رقيب در حوزه كشورهاى آمريكاى لاتين ، واز همه مهمتر واقع بودن روی نوار استوایی و داشتن آب و هواى هميشه بهارى و معتدل كوهستانى و همجوارى با آبهاى هر دو اقيانوس بزرگ اطلس و آرام ، كلمبيا يك كشور بالقوه استراتژيك و كم نظير براى برقرار ساختن روابط و تبادلات مختلف از جمله آمد و شدهای  سياحتى و يا سفرها و فرصتهاى بازرگانى و اقتصادى می باشد

از طرف ديگر اين كشور اتفاقا روابط تجارى و سياسى نسبتا مستحكم و با ثباتى با كانادا و بطور كلى با حوزه آمريكاى شمالى دارد كه باز هم مزیت ديگرى براى تسهيلات و اعتبارات موجود در كانادا و انجام امور جهانگردی و بازرگانی بین کانادا و کلمبیا (بعنوان دروازه ای به سوی آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین)  محسوب می گردد


 سخن آخر؛ برای ساخت کانادایی بهتر بعنوان خانه دوم و جدید ما،  با ما همراه شوید

امید واریم که روزی هر چند دوردست، با تحقق اتحاد و مراودات اجتماعی بین این دو ملت و اقوام فهیم، سختکوش، بردبار، نوعدوست، دوست داشتنی و نجیب کانادا،  لاتین تباران و  فارسی زبانان مقیم و شهروند این کشور نقش و اثر برجسته و شایسته ای در پیشرفت هر چه بیشتر و اداره جامعه بزرگ و چند فرهنگی کانادا ایفا نمایند و شهروندان لاتین تبار و فارسی زبان کانادا مجال  یابند همانگونه که در راه  پیشبرد امور فرهنگی اجتماعی اقتصادی وطن اول خود مجاهدت و اهتمام می نمودند،  برای ترسیم بهتر آینده خود و فرزندانشان در وطن انتخابی دوم خود نیز فرصت عرض اندام و نقش آفرینی و برداشتن قدمهای بیشتر و بزرگتری را  برای بهبود کمی و کیفی جنبه های گوناگون زندگی اقوام خود و سایر اقوام و ملل کانادا  پیدا نمایند

دست هر  فرد یا نهادی ساکن یا حتی خارج از کانادا را كه با هرمیزان از علاقه و توان و ابزار و دانش خود براى نيل به اين هدف بزرگ و استراتژیک به سوی ما گشوده شود به گرمى و صميميت مى فشاريم و منتظر یاری  علاقمندان و همکاری داوطلبان   می مانیم. شاید در کشورهای قدیممان شامل ایران، افغانستان و تاجیکستان (و به همین ترتیب برای لاتین تباران در کشورهای  قبلی خود)  بدلایل مختلف شدنی نبود و یا قسمت و ممکن نشد که ما مهاجران در دیار خود باقی بمانیم و در پیشرفت و آبادانی میهن اول خود مشارکت بیشتری نماییم. تنگنا های مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی،  همه ما مهاجران را به کشورهای جدید و مهاجرخیزی در جهان نظیر کانادا سوق داد. اما بدانیم در این دیار و سرزمین،  آستانه تحمل جامعه و نیز فرصتهای مشارکت و توسعه و پیشرفت فردی و اجتماعی به مراتب بیشتر و بالاتر است و نیز بسترهای قانونی و همگانی نظیر منشور آزادیهای فردی و شهروندی کانادا درقالب یک نظام و فرایند کاملا دموکراتیک، این امکان را به همگان می دهد که گر بخواهند،  لاجرم می توانند در تغییر و بهبود اوضاع و سرنوشت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  و اقتصادی خود سهیم و کارگشا باشند

*****

colombiran


  ا* تنها جایی که باید کلمه کلمبیا را در لاتین یا فارسی  بصورت کلومبیا   نوشت و تلفظ کرد وقتی است که به این استان کانادایی یعنی استان بریتیش کلومبیا   و یا به دانشکاه بریتیش کلومبیا در همین استان بزرگ کانادا، و یا به دانشگاه کلومبیا در شهر نیویورک در آمریکا اشاره می کنید، در غیر اینصورت اگر به لاتین نام کشورکلمبیا را با حرف “یو” مانند استان کلومبیا بنویسید خیلی به ایشان بَر می خورد!  درست مانند اینکه خارجی ها کلمه ایران را مثلا به شکل “عیران” بنویسند  🙂  –  پس خوب است کمی در نگارش خود بخصوص درانگلیسی دقت کنیم