فرهنگ سه خطی “؛ این تلنگر تکان دهنده از کیست!؟” – Puntos para Reflexionar – A Sick Culture of “Three-Line-Text”; A Must-Read Blog


Shame on us, if we hold onto such culture!

Honte à nous, si nous nous accrochons à telle culture!

Que pena por nosotros, si nos aferramos Tal cultura!

وای بر ما، اگر این فرهنگ را بین خود نگاه داریم


ca50.25

COLOMBIRAN
Recently we encountered a great and short blog (in Persian language) in a public Persian Telegram. At this time we do not know the blogger or writer, nor do we know whether the original blog was first written in Persian or not. However we hope by publishing and circulating this post (i.e. our English translation from the Persian blog) in various social media, the blogger and/or translator may happen to see the post and identify himself or herself to us. We would like to invite them to send us more of such impressive blogs that could help to make a difference, and help to correct an ill culture of "Three-Line-Text" across our communities.

 

 


Three-Line-Text Culture!  

We people of modern age and social media era have so much turned into a character Pinocchio. We are like people who dream to plant their gold coin to have a tree loaded with gold fruits the next morning!

Business Graph with arrow and coins showing profits and gains

 

There is something wrong with people who follow Goldquest, Pentagon, and other similar pyramid networkings. They lack something,  a culture,  which is called “Culture of Tolerance and Patience”, which is the opposite of “Three-line-Text Culture”
It is the Three-Line-Text culture that tells us,  if a text has more than three lines, do not read it! A three-line-text culture tells us, if your target is faraway and challenging,  either totally forget about it, or find a shortcut for it.

 

It is the same culture of three-line-text that brings us embezzlement, theft, illiteracy, bribery, cheating, prostitution, and thousands of other incurable pains. It’s the three-line-text culture that has such a crowd of idle and workless people.

cheating

 

Idle people who expect to work an hour a day and earn a multi-million fortune!  You do not need to go too far to understand what really is the three-line-text culture and what is its destructive impact on our societies. Simply have a look on the comments in Facebook,  WhatsApp, Telegrams etc.  and you will get it all. When someone comments, “Oh! It was rather long, couldn’t read it all ” or “I had a quick look” or “Seems good but I was busy to read it” or “OMG! who can read all this!” or “I liked it, but couldn’t read it all!”  and so on and so forth.

 

Credit: wiobyme.com

This means that a bridge is broken somewhere along the path in our culture route that would never let us get there to our goal. The broken bridge is that culture Patience and Tolerance that we all miss nowadays.
A society that wants everything ready-to-go like a sandwich; all to say and read like just Emoji and Emoticons instead of letters and texts!

In such a three-line-text culture, a three line summary is more than enough in studying! In friendship, it takes only half an hour  from dating time to sleeping together!  In marriage, it takes ten second from love to hate! In politics, it is enough only half a day to switch political parties!  In earning at work, it just needs one embezzlement between poverty to wealth! In education, it only cost a fake certificate to change your profile from  secondary school graduate to a Ph D. In Arts, it take a two-minute Youtube clip to turn you from a forgotten “nobody” to that famous “somebody”!

 


A three-line-text culture allows me to like something that I never read! To analyze something that I never understand! To suggest something that I never tried myself!  To prescribe something I never tested before! And to talk about things I have no knowledge about!

The three-line-text culture allows me to achieve my goals using “any” tools and shortcuts that may let me get there, just  because I have no temper to follow the right routes that just seem to be very lengthy and time consuming!

 

Credit: Thinkpoint.wordpress.com

 


Aidez-nous à partager cette information avec des personnes qui peuvent lire le français seulement. En tant que traducteur bénévole de nos postes, vous serez présentés comme notre équipe de collaborateurs en pleine croissance.

به جمع پر افتخار همکاران معنوی کلمبیران بپیوندید و با ترجمه قسمت های برجسته و آموزشی این گفتار و یا سایر پستهای نیمه تمام سایت به زبان فرانسه، کلمبیران را در نشر مطالب آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، و پزشکی خود  در  بین فرانسه زبانان کانادا و سایر نقاط جهان یاری رسانید. ضمنا کلمبیران برای این منظور و کمک به رشد دو جانبه طرفین، از آمادگی برای شراکت معنوی با یک دارالترجمه یا گروه مترجمین رسمی  و یا معتبر و خوشنام، برخوردار می باشد


co50.25

Ayúdanos a compartir esta información con personas que solo pueden leer en español. Como traductor voluntario de nuestros puestos, usted será presentado como nuestro equipo de asociados en crecimiento.

به جمع پر افتخار همکاران معنوی کلمبیران بپیوندید و با ترجمه قسمت های برجسته و آموزشی این گفتارو یا سایر پستهای نیمه تمام سایت به زبان اسپانیایی، کلمبیران را در نشر مطالب آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و پزشکی خود  در بین اقوام هیسپانیک و لاتین تبار کانادا و جهان یاری رسانید. ضمنا کلمبیران برای این منظور و کمک به رشد دو جانبه طرفین، از آمادگی برای  شراکت معنوی با یک دارالترجمه یا گروه مترجمین رسمی و یا معتبر و خوشنام،  برخوردار می باشد


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


ir50.25png

،کلمبیران – چندی قبل یک بلاگ تکان دهنده به فارسی در یک گروه تلگرامی کانادا نظر ما را جلب نمود. مطمئن نیستیم نویسنده آن یا اگر ترجمه بلاگی خارجی است، مترجم آن و نویسنده متن اصلی چه کسی است. دوست عزیزی که آن را در تلگرام منتشر نمود سعی کرد نویسنده یا ناشر اولیه را بیابد ولی ظاهرا تا این لحظه موفق نگردید

امیدواریم  باز نشر این بلاگ در این جا و همرسانی گسترده آن در شبکه های مختلف هم به توسط کلمبیران و هم به کمک همرسانی بیشتر توسط خوانندگان، کمک نماید  تا نویسنده و یا مترجم احتمالی این بلاگ ، این پست را ببیند و خود را برای درج نام خویش در این پست  و احتمالا همکاری بیشتر با صفحه بلاگ سایت کلمبیران برای نگارش و انتشار این چنین بلاگهای تاثیر گذار، به ما معرفی نماید

لینک به مرکز ادبیات سایت

ضمنا جا دارد در همین جا توجه همه خوانندگان را به فرصت همکاری افتخاری با  پروژه ادبیات وبسایت کلمبیران (با شماره سری های 700) و هم چنین پروژه زیر گروه بلاگ ها جلب نماییم.  پروژه های سری 700 به نویسندگان و شاعران و مترجمین آثار ادبی کهن و جدید اجازه می دهد آثار خود را به رایگان برای استفاده عموم در وبسایت رو به رشد کلمبیران که پستهای آن در چهار زبان در صدها گروه ایرانی و غیرایرانی دهها کشور مختلف جهان باز نشر و همرسانی می گردد، منتشر نمایند

 پروژه ادبیات به همکاری شما صاحبان و خوش ذوقان ادبی و فرهیخته افتخار می نماید  تا  از این رهگذر، آثار ادبی فارسی  و اطلاعات مهم و عمومی آن در حد شناخت اولیه، هم به گوش فارسی زبانان بیشتری در سطح جهان،  بویژه فارسی آموزان نسل های دو و  سه و چهار مهاجران در خارج از ایران برسد، و هم فرصتی را پدید آورد تا با همکاری خود شما در ترجمه و برگردان آنها به زبانهای دیگر،  زبان فارسی و اطلاعات و دست کم آثار ادبی خود شما را به گوش غیر فارسی زبانان در کانادا و سایر کشورهای چند فرهنگی جهان برسانیم.  ضمنا شما می توانید آثار ادبی و مهم جهان ادبیات هیسپانیک را – اگر مورد علاقه و تحقیق و تخصص شماست – به فارسی برگردانده  و برای اطلاع فارسی زبانان در مرکز ادبیات وبسایت  کلمبیران منتشر نمایید

لینک به پروژه نقل قولها

پروژه های سری 700 به یک یا چندین داوطلب  افتخاری مرتبط نیاز دارد تا  بعنوان مدیران یا همکاران پروژه بطور مستمر با ما در ارتباط باشند و برای زیر گروههای این پروژه ها (نظیر  پروژه انتشار بلاگ ها، نقل قول ها، ترجمه های ادبی، اشعار، معرفی شعرای کهن و معاصر، و پروژه های مشابه در حال اضافه شدن توسط ما و مخاطبانی نظیر خود شما، شماره ها و دسته بندی های مناسب پیدا و پیشنهاد نماید و حتی با پیشنهاد ایجاد و معرفی پروژه های ادبی بیشتر با شماره هایی بیشتر (بین 701 تا 799) به غنای پروژه های ادبی و ادبیاتی کلمبیران برای آشنایی و تبادل فرهنگی و ادبی بین تمدن و زبان پارسی و تمدن و زبان هیسپانیک در جهان به ما کمک کنند

لینک به پروژه ترجمه ها


فرهنگ سه خطی

ما مردمی شده‌ایم لنگه‌ی پینوکیو، که دوست داریم طلاهای‌مان را بکاریم تا درختِ طلا برداشت کنیم. مردمی که دنبالِ گلد کوییست و پنتاگون و شرکت ‌های هرمی مشابه می‌افتند، یک جای کارِشان لنگ می‌زند. آن جای  کار هم اسمش  فرهنگِ شکیبایی است

make-money-online-fast

فرهنگِ سه‌خطی به ما می‌گوید اگر نوشته‌ ای بیش‌تر از سه سطر شد، نخوان! فرهنگِ سه‌خطی به ما می‌گوید راهِ رسیدن به هدف چون درست است، طولانی است،  پس یا بی‌خیال‌اش بشو یا سراغِ میان‌بُر بگرد
فرهنگِ سه‌خطی است که نزول‌خوری دارد، اختلاس دارد، دزدی دارد، بی‌سوادی دارد، رشوه دارد، تن‌فروشی دارد،خیانت به همسر دارد،حق‌خوری و هزار جور دردِ بی‌درمانِ دیگر دارد. فرهنگِ سه‌خطی است که این همه آدمِ بی‌کار دارد

Credit: Huffingtonpost.com

آدمهای بی‌کاری که توقع دارند یک ساعت در روز کار کنند و ماهی چند میلیون درآمد داشته باشند!برای درکِ عمقِ فاجعه‌یی که بر سرِ فرهنگِ ما آمده، نیازی نیست خیلی جای دوری برویم. به همین فیس‌بوک و تلگرام و  واتساپ و…..که نگاه کنیم، همه چیز دست‌مان می‌آید. وقتی که کسی می‌نویسد: «اوه! طولانی بود، نخوندم!» یا «سرسری نیگاه انداختم، با کلیّتش موافقم! یا “چه حوصله ای” یا “لایک کردم، ولی نخواندم” و و و

workless-people-8806123

یعنی یک پُلی در جایی از مسیرِ فرهنگِ ما شکسته است که هیچ رفتنی به هدف نمی‌رسد
آن پُل، همان شکیبایی ست
جامعه‌یی که همه چیز را ساندویچی می‌خواهد، در مطالعه، سه خط استتوس برایش بس است
در دوستی؛ از آشنایی تا تخت‌خواب‌اش نیم ساعت طول می‌کشد
در ازدواج؛ بین عشق و نفرت‌اش ده ثانیه زمان می‌برد
در سیاست؛ بینِ زنده‌باد و مُرده‌بادش، نصفِ روز کافی ست
در کار؛ از فقر تا ثروت‌اش یک اختلاس فاصله دارد
در تحصیل؛ از سیکل تا دکترای‌اش یک مدرک آب می‌خورد
در هنر؛ از گمنامی تا شهرت‌اش به اندازه‌ی یک فیلم دو دقیقه‌یی در یوتیوب است

Credit: crnchy.com

فرهنگِ سه‌خطی به من اجازه می‌دهد چیزی را نخوانده، بپسندم
موضوعی را نفهمیده، تحلیل کنم
راهی را نرفته، پیشنهاد بدهم
دارویی را نخورده، تجویز نمایم
نظری را ندانسته، نقد کنم
فرهنگِ سه‌خطی به من اجازه می‌دهد به هر وسیله‌یی برای رسیدن به هدفم متوسل شوم
چون حوصله‌ی راه‌های درست را “که طولانی‌تر هم هست” ندارم

Credit: Wikipedia.org


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...