مقصر این افتضاح کیست!؟ وقتی حضار خشمگین و نخست وزیر کلافه می شود – ِDesorden Frente al Primer Ministro- What A Mess!?


 

 

Engage in our projects 400s opportunity (link below) and tell us what do you think about this chaos and mess.

Why this is happening in Canada?

Participer à l’occasion des projets 400s (lien ci-dessous) et nous dire ce que vous pensez de ce chaos et de désordre.

Pourquoi ce qui se passe au Canada?

Participa en la oportunidad de los proyectos 400s (enlace más abajo) y díganos lo que opina sobre este caos y desorden.

¿Por qué ésto está ocurriendo en Canadá?

با پروژه های سیاسی اجتماعی کانادا ( سری 400 با شرایط لینک زیر) تعامل کنید و با استفاده از دانش وقدرت  تحلیل  و زبان مادری به ما و سایر فارسی زبانان  کانادا بگویید درباره این افتضاح و هرج و مرج مقابل نخست وزیر چه فکر می کنید؟

چه بر سر کانادا آمده که  حضار به نخست وزیر پشت  می کنند؟ 


ca50.25

Click on the image below to read and watch the full story in CBC.CA

 


© CBC  YouTube

 


Click on the image below to read and watch the story in National Post.


مشترک شوید

  Facebook Twitter Telegram logo 

SUBSCRIBE


Update on 27th October 2016:

This post got a big momentum in Facebook and in its first 24 hours after its publication, it was viewed by over 9700 people in Facebook only and some from other social media of  ours, from which more than 3000 viewers actually clicked on the post and landed in this webpage. In the image below, screenshot as at 1:21 AM on 27th October 2016,  the 117 viewers related to the 1 hour and 21 minutes on 27th, and the remaining 3031 viewers related to the first day, 26th October. The post was originally issued and uploaded around  23:45 on 26th.

Given the interests of our community members in politics of Canada, we invite the politicians and or journalists or bloggers to participate in our Projects 400s series, to further  inform and educate our audience about the political system in Canada and its main four political parties.

 

statistic-on-1-am-27-oct


Colombiran shared the post only in 24 relevant Persian and Hispanic mid-size groups out of hundreds of public and closed groups it engages with across Canada. In 23 hours after the post was shared, the above results were observed.


 

You may also like...