قِصّه خوب برای بچه خوب؛ هود و صالح، از قصه های قُرآن – Historia de Hud y Salih – Good Story for the Good Child; Story of Hud & Saleh – Histoire de Hoûd et Sâlih


good_stories_for_good_children_mahdi_azar_yazdi

PROJECT 731-1

Good Stories For Good Children … From old Persia!

Bonnes histoires pour les bons enfants … De l’ancienne perse!

Buenas historias para los niños buenos … De la antigua persia!

قصه های خوب برای بچه های خوب … از داستانهای کهن پارسی


cover-5-final


Link to more stories 

Lien vers plus d’histoires

Enlace a más historias 

لینک به داستان های بیشتر


ca50.25This children story book has won a UNESCO prize. It is being published in this website exclusively under project number 731-1, with permission from copyright owner in Iran. Click on image below to learn about these stories and opportunity of their translation in other languages.

Ce livre des histoires pour les enfants a remporté un prix UNESCO. Il est publié ici exclusivement, sous le project numéro 731-1, avec la permission du propriétaire des droits d’auteur en Iran. Cliquez sur l’image ci-dessous pour en savoir plus,  à peu près ces histoires et opportunité de leur traduction dans d’autres langues.

co50.25Este libro de cuentos los niños ha sido galardonado con un premio UNESCO. Se está publicando exclusivamente en nuestro sitio, bajo el proyecto número 731-1, con el permiso del propietario de los derechos de autor en Irán. Haga clic en la imagen de abajo para aprender sobre estas historias y oportunidad de su traducción en otros idiomas.


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


cover-5-final

Volume 5 of 8 

STORY 3

The Story of Hud and Saleh  

***

Experienced Translators Welcome!  

For Volume 5 Translations ONLY

***

Click on image to read about Hud in Wikipedia

***

Click on image to read about Saleh, in Wikipedia


ir50.25png

برای اطلاع از پیشینه دلیل و جزئییات اجازه قانونی انتشار این کتاب در وبسایت کلمبیران به بخش فارسی پست زیر مراجعه نمایید


چه نیکوست قبل از آغاز خواندن هر قصه

 یاد خیر و دعایی به روح زنده یاد استاد آذریزدی هدیه کنیم

او پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران نامیده شده است

   این کتاب مشهوراو جایزه بین المللی سازمان یونسکو را از آن خود نموده است


باتشکر ویژه از مدیریت  انتشارات امیرکبیر در تهران

درهمکاری با این پروژه معنوی

برای جزئیات روی لوگوی فوق یا پُست زیر کلیک کنید


id-5


پیشگفتار نویسنده برای جلد پنجم

kid-1

kid-2


 مناسب برای کودکان و نوجوان گروه سنی ج و د

خواندنی و خاطره انگیز برای همه فارسی زبانان نسل قدیم وجدید 


یادآوری

در اولین پست از داستانهای جلد پنجم (قصه های قرآن) توضیح مفصلی ارائه شد که چرا در وبسایت غیرمذهبی و غیرسیاسی کلمبیران داستانهایی بنام قصه های قرآن را که مربوط به یک دین خاص است منتشر می کنیم
چنانچه نسبت به این موضوع سوال یا حساسیتی دارید از شما دعوت می نماییم آن توضیحات را در قسمت بالای صفحه در ابتدای پست داستان اول این جلد (حضرت آدم) بخوانید
جهت سادگی در دسترسی به آن داستان می توانید روی شکل زیر کلیک نمایید


هود و صالح


داستان بعدی / Next Story

گدای عاشق – The Poor Lover

از جلد ششم: قصه های شیخ عطّار 

Coming Soon / بزودی


کارتون حضرت صالح مرتبط با این داستان

ویژه دانش آموزان و نوجوانان فارسی زبان خارج از کشور در خانواده هایی که مایلند در فقدان منابع مرتبط در خارج از ایران، از این گونه منابع برای تقویت زبان فارسی و اطلاعات دینی-تاریخی فرزندان خود استفاده نمایند

© Studio Ghadir


اگر حساب فیسبوکی دارید، عضو صفحه فیسبوک کلمبیران شوید  

تا همیشه از انتشار قصه های بعدی به موقع مطلع گردید


telegram-icon

در کانال تلگرام کلمبیران عضو باشید و قصه های خوب را روی تلفن خود 

شبها قبل از خواب برای بچه های خوبتان بخوانید


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...