گزارش کامل رادیو نماشوم از کارگاه آموزشی تربیتی خانم آزاده طباطبایی درباره والدین و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان – Project 808; DASTUR

***

Project 808-3-1

کارگاه آموزشی و تربیتی “والدین و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان” – آزاده طباطبائی 


***

 هفته گذشته خانم آزاده طباطبایی که با نزدیک به سه دهه تجربه کاری در ایران و کانادا در زمره پرسابقه ترین و پرکارترین روان درمانگران فارسی زبانِ حال حاضر در شهر اُتاوا (پایتخت کانادا) می باشند، با پشتیبانی اجرایی آقای مهدی فلاحی، موسس، کارگردان و مجری رادیو نماشوم در اتاوا، کارگاهی تربیتی آموزشی برای والدین فارسی زبان در این شهر برگزار نمودند

نظر به اهمیت محتوای ارائه شده برای همه خانواده ها و والدینِ دارای فرزندان خردسال تا نوجوان، و همچنین با توجه به کمبود منابع آموزشی تربیتی در این زمینه به زبان فارسی در خارج از کشور، وبسایت کلمبیران کانادا این محتوا را با اجازه رسمی و در ادامه همکاری معنوی فیمابین با سروران ارجمند فوق، در پروژه مرکز دستور(دانستنیهای سلامت تن و روان)  منتشر کرده و این پُست را در سطح وسیع تری، در گروههای مختلف شبکه های مجازی مورد استفاده ایرانیان و فارسی زبانان مهاجر بازنشر می نماید

خاطرنشان می گردد بنابر توصیه حرفه ای برگزارکنندگان این کارگاه، مطالب و محتوای مطروحه در فایل چندرسانه ای زیر مناسب کودکان و نوجوانان زیرِ هجده سال نیست و لذا به والدین عزیز توصیه می گردد آن را در غیاب فرزندان زیرِ سن مذکور استفاده نمایند


© Mehdi Fallahi


More content from Azadeh

محتوای آموزشی بیشتر از خانم آزاده طباطبایی


About Project 808; DASTUR Health Info Centre

À propos du projet 808; Centre d’information santé; DASTUR

15-oct-dastur

Sobre proyecto 808; Centro de información de salud; DASTUR

درباره مرکز مجازی دستور، دانستنیهای سلامت تن و روان


About Radio Namashoum

À propos de Radio Namashoum

Acerca de Radio Namashoum

درباره رادیو نماشوم


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


HOMEL’ACCUEILINICIOصفحه نخست

SITE MAPنقشه سایت


 

3419 Total Views 1 Views Today

You may also like...