بودجه سال آینده را بسازید -Última Llamada; Su Opinión en el Presupuesto del Próximo Año – Your Say in Budget 2017 – Dernier Appel!


ca50.25

From the message of Prime Minister, Justin Trudeau, to all Canadians, issued on October 14, 2016: 

Your voice is important to the strength of our movement, to our commitment to openness and transparency, and to making daily life better for millions of Canadians.

That’s why I’m asking you to participate in our party’s short Budget 2017 Consultation survey before midnight tomorrow.

Can I count on you to respond? 

Du message du premier ministre, Justin Trudeau, à tous les Canadiens, publié le 14 Octobre, 2016:

Votre voix est importante pour la force de notre mouvement, notre engagement à l’ouverture et la transparence, et à rendre la vie quotidienne meilleure pour des millions de Canadiens.

Voilà pourquoi je vous demande de participer en sondage de notre parti pour Consultation de Budget 2017, avant minuit demain.

Puis-je compter sur vous pour répondre?


 

 


co50.25

La última oportunidad para su opinión! Deje que el gobierno se oye …

Link to English survey

Link to French survey


ir50.25png

آخرین فرصت برای مشارکت در نظرسنجی رسمی و سراسری دولت کانادا در باره بودجه سال آینده کشور

لینک به نظرسنجی رسمی به زبان انگلیسی

لینک به نظرسنجی رسمی به زبان فرانسه 


مشترک شوید

  Facebook Twitter Telegram logo 

SUBSCRIBE


You may also like...