Affiliation with UK-Based Persian Language Foundation – Afiliación Con la Fundación de Lengua Persa – هَمکاری غِیراِنتِفاعی کُلُمبیرانِ کانادا و بُنیادِ زَبانِ فارسی اِنگِلِستان


***

It’s Official! Promoting Persian Language Across Americas

C’est officiel! Promouvoir la langue persane à travers les Amériques

Es oficial! Promover el lenguaje persa en Américas

همکاری رسمیت یافت! ترویج زبان فارسی در آمریکای شمالی و جنوبی


© Persian Language Foundation


ca50.25

Our 14th Affiliate!

We are pleased and very excited to announce about a mutually beneficial nonprofit affiliation between Persian Language Foundation (PLF), based in UKand COLOMBIRAN Inc. effective January 15, 2018. This is our first affiliation in the new year (2018) and our 14th affiliation since March 2015 where COLOMBIRAN first began its affiliation program.

At the same time, this is our 5th overseas affiliation and the third one in Europe, after previous collaboration with our partners in Germany, Argentina, Spain, and Mexico.

The Persian Language Foundation is a UK-registered charity, established to promote and advance Persian language-learning worldwide. The Foundation seeks to do this through both the creation of freely available, high quality, Persian language-learning resources and also through the promotion and reinforcement of Persian language-teaching facilities and resources that are already in existence.

 

PLF’s first logo, 2016

 

The Foundation is based in London, UK, and operates in liaison with the country’s top Persian language-teaching institutions, whilst also enjoying the support and backing of important Persian cultural and academic establishments around the world.

Persian Language Online is the Foundation’s flagship project. This resource is intended to serve as a free-to-access, comprehensive, aid to English speakers worldwide who want to learn Persian.

***

The Late Dr Ali Sattaripour, Founder of the Persian Language Foundation

***

About the Founder of PLF

درباره بنیانگذار بنیاد زبان فارسی

 

Besides the board of trustees, the Persian Language Foundation boasts a team of noteworthy contributors and supporters from institutions including SOAS, University of London, the University of Cambridge, the University of St Andrews and Farhang Foundation.

 

Supporters of PLFPartisans de PLFPartidarios de PLFحامیان بنیاد زبان فارسی در انگلستان

***

The website uses multimedia to offer a truly useful tool for the English-speakers interested in learning the Persian language. This resource aims also to educate generations of Iranians living outside of Iran, who wish to learn their native language.  

www.PersianLanguageOnline.com

***

persian language

 

COLOMBIRAN’s Project 606

This is a project under Language Centre of Colombiran website, aka projects 600 series. The language centre projects, similar to a virtual school and/or online class, primarily promotes not only Spanish and Persian languages, but also the two official languages of Canada – English/French – as well as other major and popular languages, through promoting official language websites and their resources, and as such facilitates learning such languages for Hispanic and Persian communities by providing additional materials and tips in their respective mother tongue.

Project 606 exclusively promotes learning Persian language, based on the standard multilingual set of COLOMBIRAN website, and is solely using the educational materials available in the official website of the Persian Language Foundation (PLF) under formal permission and mutual nonprofit collaboration.


Click below for access to all lessons

Cliquez ci-dessous pour accéder à toutes les leçons

Haga clic arriba para acceder a todas las lecciones

برای دَسترِسی به کُلّیه دُروس، روی شِکل بالا کِلیک کُنید


Notre 14ème affilié!

Nous sommes très heureux d’annoncer une affiliation à but non lucratif mutuellement bénéfique entre La Fondation du Langage Persan  (The Persian Language Foundation, PLF, en ), et COLOMBIRAN Inc. à compter du 15 janvier 2018. Ceci est notre première affiliation dans la nouvelle année (2018) et notre 14ème affiliation depuis Mars 2015 où COLOMBIRAN a commencé son programme d’affiliation.

Dans le même temps, il s’agit de notre cinquième affiliation à l’étranger et de notre troisième en Europe, après des collaborations antérieures avec nos partenaires en Allemagne, en Argentine, en Espagne et au Mexique.

La Persian Language Foundation (PLF) est une organisme de bienfaisance enregistré au Royaume-Uni, créé pour promouvoir l’apprentissage des langues persanes dans le monde entier. La Fondation cherche à le faire à la fois en créant des ressources d’apprentissage des langues persanes, disponibles gratuitement et de haute qualité, et en promouvant et en renforçant l’enseignement de la langue persane et des ressources qui déjà existent.


co50.25

¡Nuestro 14° Afiliado!

Estamos muy contentos de anunciar una afiliación sin fines de lucro mutuamente beneficiosa entre la Fundación del Lenguaje Persa (The Persian Language Foundation, PLF), y COLOMBIRAN Inc. a partir del 15 de enero de 2018. Esta es nuestra primera afiliación en el año nuevo (2018) y nuestra 14° afiliación desde marzo de 2015, donde COLOMBIRAN primero comenzó su programa de afiliación.

Al mismo tiempo, esta es nuestra quinta afiliación en el extranjero y la tercera en Europa, después de colaboraciones previas con nuestros socios en Alemania, Argentina, España y México.

El “Persian Language Foundation” (PLF) es una organización benéfica registrada en el Reino Unido, establecida para promover el aprendizaje del idioma persa en todo el mundo. La Fundación busca hacer esto a través de la creación de recursos de aprendizaje de idiomas persas de alta calidad y gratuitos, y también a través de la promoción y el refuerzo de la enseñanza del idioma persa y los recursos que ya existen.


ir50.25png

چهاردهمین همکاری رسمی کلمبیران با شرکای معنوی و غیر تجاری

با خوشحالی و افتخار اعلام می کنیم که از تاریخ  پانزدهم ژانویه سال میلادی جدید، همکاری رسمی و غیرانتفاعی جدیدی بین کلمبیران و یکی از موثرترین سازمانهای مرتبط و هم هدف خویش در جهان، بنیاد زبان فارسی در انگلستان، آغاز می گردد.   این اولین شراکت معنوی کلمبیران در سال جدید (2018) و چهاردهمین شراکت معنوی این بنگاه توسعه اجتماعی از  نیمه ماه مارس 2015 می باشد که اولین بار برنامه همکاری های غیرانتفاعی بین این بنگاه و شُرکای غیر تجاری فعال در عرصه های اجتماعی فرهنگی مدنی آغاز گردید

در عین حال، این ششمین شراکت خارج از کشور ما و سومین همکاری با یک شریک اروپایی است. در دو سال گذشته، کلمبیران به جز همکاران خود در برخی از شهرهای کانادا، در مجموع با چند مجموعه خارجی در کشورهای آلمان، آرژانتین،ایران، اسپانیا، و مکزیک دارای تعاملات فرهنگی و تبادل اطلاعات در فضای مجازی بوده است

بنیاد زبان فارسی یک موسسه خیریه ثبت شده در انگلستان است که  با هدف ترویج و پیشرفت زبان فارسی در سراسر جهان تاسیس شده است. هدف این بنیاد این است که از طریق ایجاد منابع آزاد و رایگان با کیفیت بالا، منابع یادگیری زبان فارسی و همچنین  شیوه های نوین در ارتقاء و تقویت امکانات آموزش زبان فارسی را در دسترس علاقمندان  یادگیری و آشنایی با زبان و فرهنگ فارسی قرار دهد

 

Supporters of PLFPartisans de PLFPartidarios de PLFحامیان بنیاد زبان فارسی در انگلستان

 

وبسایت رسمی این بنیاد که از حدود سه سال پیش رسما فعال است از جمله وبسایتهایی است که در آن دروس زیادی برای آشنایی و یادگیری الفبا و طرز نوشتن و خواندن و فهمیدن و مکالمه زبان فارسی برای غیر ایرانیان با انسجام و برنامه و کیفیت آموزشی بالایی در دسترس همگان – رایگان – قرار دارد. با این وجود زبان اصلی این وبسایت و درنتیجه زبان آموزش آن و مخاطبین اصلی وبسایت به خارجیانی محدود است که به زبان انگلیسی تکلم، یا مطالعه و کسب تحصیل در زبان های خارجی می نمایند

همکاری رسمی این بنیاد و بنگاه کلمبیران باعث خواهد شد تا کلمبیران بتواند بطور رسمی و بدون محدودیت های قانونی مربوط به حق استفاده از آثار و محتوای حرفه ای  ثبت شده تحت مالکیت معنوی این بنیاد، از آنها در وبسایت رسمی و شبکه های اجتماعی خود بدون هیچ گونه بهره برداری تجاری یا انتفاع شخصی،  استفاده نموده و این محتوی را مطابق معیارها و استاندارد وبسایت چهارزبانه خود، به دو زبان پر مخاطب فرانسوی و  اسپانیایی نیز ترجمه، تدوین، و آماده سازی نماید تا با بازنشر این مواد آموزشی در گروههای مختلف شبکه های اجتماعی در دهها کشور مخاطب خود در اروپا و آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین استرالیا، اهداف بلندمدت و سازمانی خود را در ارتباط با کمک به مهاجران فارسی زبانِ پراکنده در کانادا و سایر کشورهای مهاجرخیز، در امر حفظ و به کاربردن و آموزش  زبان و فرهنگ مادری به  فرزندان و نسلهای بعدی خود در خارج از کشور، و سپس در امر معرفی و توسعه و ترویج زبان و فرهنگ  غنی فارسی در میان سایر ملل و جوامع هموطن در کشورهای جدیدشان، به طور عملی یاری دهد

***

دکتر علی ستاری پور، موسس فقید بنیاد زبان فارسی در انگلستان

About the Founder of PLF

درباره بنیانگذار بنیاد زبان فارسی

***

درباره پروژه 606 کلمبیران

این پروژه یکی از پروژه های مرکز زبان وبسایت کلمبیران است. مرکز زبان این سایت همچنین در میان شاخه های گوناگون پروژه های اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، ادبیاتی  … این سایت، به پروژه های سِری 600 معروف است زیرا هر یک از این سرشاخه ها با شمارگان سری صدگان از یکدیگر تفکیک شده اند و برای سهولت مراجعه و رهگیری پروژه ها در طول زمان، هر زیرپروژه نیز دارای شماره جداگانه ای تحت همان سری شمارگان می باشد

عملکرد مرکز زبان کلمبیران همانند یک مدرسه مجازی یا کلاس آنلاین رایگان برای یادگیری زبان های خارجی است. در این مدرسه یا مرکز مجازی زبان، عمدتا یادگیری زبان های اسپانیایی و فارسی (زبانهای استراتژیک وهدف در سازمان چندملیتی توسعه اجتماعی کلمبیران) به زیانهای آلترناتیو و یا به سایر زبانهای معروف و رایج در دنیا، از جمله به دو زبان رسمی در کانادا یعنی انگلیسی و فرانسوی، معرفی و ترویج  می گردد.  همچنین سایر وبسایت های رسمی، مطمئن، رایگان، امتحان پس داده، و معروف جهان که بیشتر زبان های مهم دنیا را در آنها می توان به روش های اصولی و مدون یادگرفت، برای استفاده و بهره برداری اقوام فارسی زبان و هیسپانیک (اسپانیایی زبان) در این مرکز و پروژه های تابعه آن معرفی یا لینک داده شده اند. در طول زمان و حسب اطلاع و اطمینان یافتن ما به وجود وبسایت های جدید و برتر، فهرست این گونه وبسایت ها در مرکز زبان کلمبیران بروز رسانی خواهد شد

Project Series 600

پروژه های سِری شِشصَد

 

یک ویژگی مهم و اصلی و منحصر بفرد پروژه های سری 600 کلمبیران، ارائه تسهیلات و امکانات بیشتر (نظیرغنی سازی پُستهای آموزشی به فایل ها یا لینکهای چندرسانه ای صوتی و تصویری معتبر و با کیفیت و ترجیحا منتسب به کانالها و مراجع رسمی، و همچنین استفاده از رنگهای متمایز چهارگانه در هر صفحه و قرار دادن تعمدی متون و محتوای هر پُست به چهار زبان در کنار یکدیگر و در همان صفحه می باشد  تا خدمت و کمک و راحتی بیشتری برای زبان آموزان فارسی زبان یا هیسپانیک وسایر علاقمندان دو یا سه یا چند زبانه در سطح جهان فراهم گردد

پروژه 606 منحصرا آموزش زبان فارسی را بر اساس استاندارد چند زبانه وب سایت کلمبیران به سه زبان دیگر سایت (انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی) و بر اساس بازنشر محتوای آموزشی وبسیات رسمی بنیاد زبان فارسی (ثبت در انگلستان) ترویج و تسهیل می کند. این پروژه با نظر مثبت و تحت جواز رسمی و کتبی بنیاد مذکور و در قالب یک همکاری مشترک فرهنگی و غیرانتفاعی به منظور ترویج و گسترش و اعتلای زبان فارسی در سطح جهان صورت می پذیرد. کلیه محتوا و مطالب آموزشی هر درس در این پروژه (مجموعا 60 درس در گروه های بیست تایی از سطح نوآموز تا مبتدی تا متوسطه، تنها مبتنی بر مواد آموزشی موجود در وب سایت رسمی بنیاد زبان فارسی می باشند. بنیاد زبان فارسی یک موسسه خیریه مستقر در لندن است که برای ترویج و تسهیل یادگیری زبان فارسی در سطح جهان فعالیت دارد

***

Click below for access to all lessons

Cliquez ci-dessous pour accéder à toutes les leçons

Haga clic arriba para acceder a todas las lecciones

برای دَسترِسی به کُلّیه دُروس، روی شِکل بالا کِلیک کُنید

***

کلمبیران کانادا، بعنوان اولین و تنها سازمان چند ملیتی توسعه اجتمعاعی مشترک بین دو فرهنگ و تمدن فارسی زبان و اسپانیایی زبان (ثبت شده در کانادا)، با محوریت فعالیت در فضای مجازی و بدون مرز، ولی  با تاثیرگذاری مستقیم درزندگی و توسعه اجتماعی واقعی شهروندان و همزبانان و هم وطنان، افتخار دارد محتوای تولیدات آموزشی غنی این مجموعه نفیس و بی بدیل الکترونیکی را که با همکاری و حمایت و پشتیبانی فنی و علمی و آموزشی مراجع آکادمیک و دانشگاه های مختلف و معتبر اروپایی و بر پایه روشهای آموزشی و تکنولوژی دیجیتال روز (چند رسانه ای و اپلیکیشنهای رایگان و نیز موجود در شبکه های اجتماعی)، در تعامل چندجانبه با بنیاد زبان فارسی تولید گشته اند، علاوه بر زبان انگلیسی که زبان اصلی و ارائه شده این محتوا در وبسایت بنیاد زبان فارسی می باشد، به دو زبان اصلی و مادر دیگر در جهان (فرانسوی و اسپانیایی) نیز بازنشر می نماید. از این رهگذر، زبان فارسی بطور بالقوه و در طول زمان می تواند در زبان مادری یک میلیارد انسان دیگر از ملل حدود سی تا چهل کشور دیگر از سه قاره آفریقا، اروپا و آمریکای جنوبی، مورد معرفی و شناخت این ملل قرار گیرد و به مروز زمان در دانشکده های زبان و مدارس بین المللی یا موسسات خصوصی آموزش زبان در سطح جهان، با اعتبار و اطمینان بیشتری از سوی اساتید و فارسی آموزان و زبان شناسان مورد توصیه و تدریس واقع گردد

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر درباربنیاد زبان فارسی، لطفا به وبسیات رسمی بنیاد روی لینک زیر مراجعه نمایید

www.PersianLanguageOnline.com


 

COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...