Monthly Archive: October 2018

مَثنَوی مونس؛ تَلخیصِ مُنتَخَبی از مثنوی مولانا، جِلدِ چهاراز شِش، پُستِ بیست و دُوُّم– Cozy Masnavi; Book 4 of 6, Simplified Rumi’s Masnavi, N.22

TOP *** English – Français – Español – فارسی Project 705-2 هَر کسی از ظَنّ خود شُد یارِ مَن اَز دَرونِ مَن نَجُست اَسرارِ مَن این داستان داستان گفتن سلیمان (ع) به بلقیس که من از روی خلوص و به امر خداوند تلاش می کنم که تو ایمان بیاوری و من ذره ای به نفس تو و حُسن تو و مُلک تو طمع ندارم و اگر چشم تو به خدا...

آموزش زبان پارسی به دانش آموزان افغان و تاجیک؛ نوشتاری به قلم پری ناز ژندی، مُدرّس زبان پارسی در کانادا – A Blog In Farsi About Persian Language

TOP *** This blog has no English version. Sorry for inconvenience Ce blog n’a pas de version française. Désolé pour le dérangementEste blog no tiene versión en español. Disculpe las molestiasاین نوشتار فقط در زبان فارسی منتشر شده است HOME–L’ACCUEIL–INICIO–صفحه نخست SITE MAP – نقشه سایت آموزش زبان شیرین پارسی به دانش آموزان افغان و تاجیک در برخورد با این دانش آموزان اولین پرسش آنست که آیا دَری متفاوت از فارسی است؟ و...

Project 1005; More About Ehya Group – Actualizaciones del Grupo Ehya – Mises à Jour du Groupe Ehya – تازه های گروه احیا

TOP ***  PROJECT 1005   English – Français – Español – فارسی  *** HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست SITE MAP – نقشه سایت © Ehya Charity  English   Introducing The Ehya Group History The Ehya Group, composed of two non-governmental, nonprofit, and public-benefit institutions of Tavanyab and Ehya-e-Arzeshha, was established in 1999, after obtaining official licenses. Since its establishment, this popular institution has been seriously working to reduce social harm through raising awareness, providing counseling and social work services, supporting HIV/AIDS patients,...

Part 26: Spanish Novel; Havana Rough – Habana Dura; por Jocy Medina – Roman; Havane Dure – رُمان اسپانیایی؛ هاوانا سَرسَخت

TOP *** PROJECT 705-3 – PART 26 Artistic. Erotic. Historic  Artistique. Érotique. Historique Artístico. Erótico. Histórico هُنری . اروتیک  . تاریخی HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست SITE MAP – نقشه سایت © Jocy Medina  Professional translation is welcomed La traduction professionnelle est la bienvenue La traducción profesional es bienvenida از ترجمه حرفه ای این رُمان استقبال می شود Parts already published Parties déjà publiées  Las partes ya publicadas  بخشهای منتشر شده تا کنون www.colombiran.ca/HAVANA-ROUGH More than...

¿Qué es la Medicina Holística? – What is Holistic Medicine? – Qu’est-ce que la Médecine Holistique? – طِبّ کُلّ نِگر چیست؟

TOP ***  Project 808-5-2   English – Français – Español – فارسی  Brought to you by: Project 808; DASTUR Health Info Centre  Présenté par: Project 808; Centre d’information santé DASTUR Presentado por: Proyecto 808; Centro de información de salud de DASTUR از زیرمجموعه های پروژه شماره 808: دستور؛ دانستنیهای سلامت تن و روان HOME – L’ACCUEIL – INICIO – صفحه نخست SITE MAP – نقشه سایت    English – Français – فارسی  English not available at...

گزارش کامل رادیو نماشوم از کارگاه آموزشی تربیتی خانم آزاده طباطبایی درباره والدین و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان – Project 808; DASTUR

*** Project 808-3-1 کارگاه آموزشی و تربیتی “والدین و مسائل جنسی کودکان و نوجوانان” – آزاده طباطبائی  ***  هفته گذشته خانم آزاده طباطبایی که با نزدیک به سه دهه تجربه کاری در ایران و کانادا در زمره پرسابقه ترین و پرکارترین روان درمانگران فارسی زبانِ حال حاضر در شهر اُتاوا (پایتخت کانادا) می باشند، با پشتیبانی اجرایی آقای مهدی فلاحی، موسس، کارگردان و مجری رادیو نماشوم در اتاوا، کارگاهی تربیتی آموزشی...

سالِ گُذَشته؛ هَمین ماه – Last Year; This Month (Oct. 2017) – Año Pasado; Este Mes (Oct. 2017) – Année Dernière; Ce Mois-Ci!

*** A look at COLOMBIRAN; a year ago! Un regard sur COLOMBIRAN; il y a un an! ¡Un vistazo a COLOMBIRAN; hace un año! نگاهی به کلمبیران؛ یک سال پیش Total posts:14 posts  (last month 18 posts)  * Total post views:23,500 views  (last month 32,915 views) * Average views per post:1679  (last month 1829) Highest post view of the month: 5426 پربازدیدترین پُست ماه  (last month, September: 6155) *** 2nd...

Part 25: Spanish Novel; Havana Rough – Habana Dura; por Jocy Medina – Roman; Havane Dure – رُمان اسپانیایی؛ هاوانا سَرسَخت

*** PROJECT 705-3 – PART 25 Artistic. Erotic. Historic  Artistique. Érotique. Historique Artístico. Erótico. Histórico هُنری . اروتیک  . تاریخی © Jocy Medina  Professional translation is welcomed La traduction professionnelle est la bienvenue La traducción profesional es bienvenida از ترجمه حرفه ای این رُمان استقبال می شود Parts already published Parties déjà publiées  Las partes ya publicadas  بخشهای منتشر شده تا کنون www.colombiran.ca/HAVANA-ROUGH Más que una novela, HABANA DURA es un...

The Story of Sigh; Stories of Behrangi – Historia del Suspiro – L’histoire du Soupir – قِصّه آه؛ از مجموعه داستان های صَمَد بِهرَنگی

*** PROJECT 705-4 Translation of three stories of Samad Behrangi’s tales collection Traduction de trois histoires de la collection de contes de Samad Behrangi Traducción de tres historias de la colección de cuentos de Samad Behrangi ترجمه سه داستان از مجموعه قصه های صمد بهرنگی Recently we published a post for the occasion of 79th anniversary of late Samad Behrangi, the Iranian writer for children and youth who died young...

Oct. 2018: Upcoming Events-Événements à Venir – Próximos Eventos de Hispanas y Persas en Canadá; Oct. 18 – رویدادهای نَزدیکِ مِلَل هیسپانیک و فارسی زَبانِ کانادا

*** Project 201 Learn about arts, music, dance, and language of other cultures across Canada Apprendre sur des arts, la musique, la danse et la langue des autres cultures au Canada Aprender sobre las artes, la música, la danza y el lenguaje de otras culturas  en Canadá   با هنرمندان، موسیقی، رقص، زبان، و آداب و رسوم فرهنگها و ملل دیگر در کانادا آشنا شوید If we have missed your...