قصه خوب برای بچه خوب؛ خر برفت و خر برفت، از مثنوی مولوی – ¡El Burro Se Ha Ido! – Good Story for the Good Child; The Donkey Is Gone! – L’Âne Est Parti!


good_stories_for_good_children_mahdi_azar_yazdi

Project 731-1

Good Stories For Good Children … From old Persia!

Bonnes histoires pour les bons enfants … De l’ancienne Perse!

Buenas historias para los niños buenos … De la antigua Persia!

قصه های خوب برای بچه های خوب … از داستانهای کهن پارسی


ca50.25    co50.25

This child book has won a UNESCO prize. It is being published here with permission from copyright owner in Iran. Go to this post (click on image below) to learn about these stories and their translation in other languages.

Ce livre pour enfants a remporté un prix UNESCO. Il est publié ici avec la permission du propriétaire des droits d’auteur en Iran. Allez sur ce post (cliquez sur l’image ci-dessous) pour en savoir plus,  à peu près ces histoires et leur traduction dans d’autres langues.

Este libro infantil ha sido galardonado con un premio UNESCO. Se está publicando aquí con el permiso del propietario de los derechos de autor en Irán. Ve a este post (haga clic en la imagen de abajo)  para aprender sobre estas historias y su traducción en otros idiomas.


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


004-volume

Volume 4 of 8 

STORY 1

The Donkey Is Gone!


برای اطلاع از پیشینه دلیل و جزئیات کار و زمان و اجازه قانونی انتشار این کتاب در وبسایت کلمبیران به بخش فارسی پُست زیر مراجعه نمایید


id-4


چه نیکوست قبل از آغاز خواندن هر قصه ، یاد خیر و دعایی به روح زنده یاد استاد آذریزدی هدیه کنیم

او پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران نامیده شده و این کتاب  مشهور او جایزه بین المللی سازمان یونسکو را از آن خود نموده است


kids-4-1

kids-4-2

kids-4-3

مناسب برای کودکان و نوجوان گروه سنی ج و د

خواندنی برای همه فارسی زبانان نسل قدیم و جدید 

4-cover-old


خر برفت و خر برفت

p1-1

p-1-2

photo-2

p2-1

p2-2

p3-1

photo-1

p3-2

p4-1

p4-2


5-july

این داستان در تابستان نیز از چاپ قدیمی تری بطور آزمایشی منتشر شده بود


Shahrzad reads the story
خوانش داستان با صدای شهرزاد قصه گو
***

دوست و همکار هنرمندمان، خانم سارا پروانه، که مدیر کانال تلگرامی شهرزاد قصه گو می باشند، خوانش این داستان زیبا را برای کودکان و نوجوانان فارسی زبان و نیز فارسی آموزان خارجی در کانال خود انجام داده اند و از شما دعوت می کنیم این منابع ارزشمند آموزشی را به دوستان خارجی خود که علاقمند و یا در حال یادگیری زبان فارسی می باشند معرفی کنید و همچنین برای فرزندان خود نیز پخش کنید

***

1 of 4 

***

2 of 4

***

3 of 4 

***

4 of 4 

***

لینک به کانال تلگرام شهرزاد برای خوانش قصه های بیشتر – روی تصویر کلیک کنید


داستان بعدی

حضرت آدم

از جلد پنجم :  قصه های قرآن 

ظرف چند روز آینده

Link to more stories 

Lien vers plus d’histoires

Enlace a más historias 

لینک به داستان های بیشتر


قصه های خوب را روی تلفن خود هر شب در کانال تلگرام کلمبیران برای بچه های خوبتان بخوانید


facebook-col

اگر در فیسبوک عضو هستید، قصه ها را در صفحه فیسبوک کلمبیران دنبال نمایید


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

You may also like...