قصه خوب برای بچه خوب؛ جنس کمیاب و گران، از قصه های شیخ عطار – La Venta Engañosa y Costosa – Good Story for the Good Child; The Tricky Expensive Salegood_stories_for_good_children_mahdi_azar_yazdi

PROJECT 731-1

Good Stories For Good Children … From old Persia!

Bonnes histoires pour les bons enfants … De l’ancienne Perse!

Buenas historias para los niños buenos … De la antigua Persia!

قصه های خوب برای بچه های خوب … از داستانهای کهن پارسی


ca50.25    co50.25

This child book has won a UNESCO prize. It is being published here with permission from copyright owner in Iran. Go to this post (click on image below) to learn about these stories and their translation in other languages.

Ce livre pour enfants a remporté un prix UNESCO. Il est publié ici avec la permission du propriétaire des droits d’auteur en Iran. Allez sur ce post (cliquez sur l’image ci-dessous) pour en savoir plus,  à peu près ces histoires et leur traduction dans d’autres langues.

Este libro infantil ha sido galardonado con un premio UNESCO. Se está publicando aquí con el permiso del propietario de los derechos de autor en Irán. Ve a este post (haga clic en la imagen de abajo)  para aprender sobre estas historias y su traducción en otros idiomas.


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


Volume 6 of 8 

STORY 1

The Tricky Expensive Sale


برای اطلاع از پیشینه دلیل و جزئییات و زمان انتشار و نیز درباره اجازه قانونی انتشار این کتاب در وبسایت کلمبیران به بخش فارسی پست زیر مراجعه نماییدچه نیکوست قبل از آغاز خواندن هر قصه ، یاد خیر و دعایی به روح زنده یاد استاد آذریزدی هدیه کنیم

او پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران نامیده شده و این کتاب  مشهور او جایزه بین المللی سازمان یونسکو را از آن خود نموده است


با تشکر ویژه از مدیریت  انتشارات امیرکبیر در تهران

در همکاری با این پروژه معنوی


مناسب برای کودکان و نوجوان گروه سنی ج و د

خواندنی برای همه فارسی زبانان نسل قدیم و جدید 


جنس کمیاب و گران 


Shahrzad reads the story!
خوانش داستان با صدای شهرزاد قصه گو
***

دوست و همکار هنرمندمان، خانم سارا پروانه، که مدیر کانال تلگرامی شهرزاد قصه گو می باشند، خوانش این داستان زیبا را برای کودکان و نوجوانان فارسی زبان و نیز فارسی آموزان خارجی در کانال خود انجام داده اند و از شما دعوت می کنیم این منابع ارزشمند آموزشی را به دوستان خارجی خود که علاقمند و یا در حال یادگیری زبان فارسی می باشند معرفی کنید و همچنین برای فرزندان خود نیز پخش کنید

***

1 of 4

***

2 of 4

***

3 of 4 

***

4 of 4

***

لینک به کانال تلگرام شهرزاد برای خوانش قصه های بیشتر – روی تصویر کلیک کنید


داستان بعدی

فریب روباه

از جلد هفتم :  قصه های گلستان و ملستان  

ظرف چند روز آینده


قصه های خوب را روی تلفن خود هر شب در کانال تلگرام کلمبیران برای بچه های خوبتان بخوانید


facebook-col

اگر در فیسبوک عضو هستید، قصه ها را در صفحه فیسبوک کلمبیران دنبال نمایید


COLOMBIRAN NETWORKS

RÉSEAUX DE COLOMBIRAN

 

REDES DE COLOMBIRAN

شبکه های کلمبیران


 

1404 Total Views 1 Views Today

You may also like...